JAUNUMI

 • Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti

  Sociālā dienesta darba apjoms pēdējos mēnešos ir krietni pieaudzis. Tas ir saistīts gan ar jauniem pabalstiem, ko pašvaldība ievieš COVID-19 seku pārvarēšanai, gan ar jauniem nosacījumiem maznodrošināto un trūcīgo mājsaimniecības statusa piešķiršanai, kas stājušies spēkā gada sākumā. Līdz ar to palielinājās arī klientu skaits, kas vēlas saņemt pakalpojumu klātienē. Nepamatota drūzmēšanās apdraud klientu veselību un iestādes darbību, tāpēc iedzīvotājus aicina iesniegt dokumentus un pieteikumus attālināti un pēc iespējas atturēties no iestādes apmeklējuma.

 • Par trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību statusu derīguma termiņiem

  Sociālais dienests informē, ka ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām – līdz 31.05.2021. :

  esošos trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusus, ja to termiņš iztek- pagarina automātiski (nav jāiet uz Dienestu to pagarināt);

  visi mājsaimniecībai piešķirtie pabalsti automātiski pagarinās (nav jāiet uz Dienestu tos pagarināt).

 • Aicinām iesniegt iesniegumus attālināti!

  Sociālais dienests atgādina, ka vienreizējus pabalstus Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai piešķir uz IESNIEGUMA pamata.

  Iesniegumu veidlapas var saņemt:

  Lāčplēša ielā 39,

  Vienības ielā 8,

  Liepājas ielā 4

  Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un iesniegt iesniegumus attālināti :

 • Pašvaldība apmaksās līdz 8 dienu uzturēšanās stacionāros pensionāriem, personām ar invaliditāti un vecāko klašu skolēniem

  2021.gada 2.martā stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", tie paredz, ka tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām (agrāk bija līdz četrām dienām) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta.

 • Par vienreizējiem pabalstiem Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai

  Saskaņā arSaistošo noteikumu Nr.44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"grozījumiem, no 2021g. 25.februāra tiek ieviesti vienreizējie pabalsti Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai. Informējam par pabalstu apmēriem un iedzīvotāju kategorijām, kurām šie pabalsti pienākas.

 • Par valsts finansēto asistenta pakalpojumu

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sektors “Asistentu pakalpojumi” atgādina, ka ārkārtas situācija valstī noteikta no 09.11.2020. līdz 06.04.2021.

  Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu,atskaites par asistenta pakalpojumu ir jāiesniedz, tajās norādot izmantoto stundu skaitu par februāra mēnesi.

 • Sociālajā dienesta uzsākta vakcinācija pret COVID-19 infekciju

  2021. gada 23.februārī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” tika uzsākta darbinieku un klientu vakcinācija pret COVID-19 vīrusu. Potēšanu uzsāka Grupu dzīvokļos un Ģimenes atbalsta centrā/patversmē (Šaurā ielā 26), piedāvājot vakcinēties darbiniekiem un klientiem. Vakcinācija ir stingri brīvprātīga, tāpēc vakcinēti bija tikai tie, kuri izteica savu vēlmi saņemt vakcīnu.

 • Simtgadnieku pulkam pievienojās divas daugavpilietes

  2021.gada 18.februārī Sociāla dienesta vadītāja Līvija Drozde apmeklēja Daugavpils iedzīvotājus Jadvigu Tvardovsku un Viktoriju Molotkovu, kurām šomēnes apritēja 100 gadi. Jubilāres saņēma skaistus pušķus, rakstisko Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igora Prelatova apsveikumu un dāvanu - materiālo atbalstu 150 euro apmērā. Novēlam simtgadniecēm stipru veselību, labklājību un daudz tuvinieku mīlestības!
 • Paldies par labdarību!

  Sociālās un Naktspatversmes administrācija un Klienti saka Lielu PALDIES, jaunajai sievietei, kura 15.02.2021. ziedoja Patversmei pārtikas produktus. Šajā Covid-19 laikā ziedotā pārtika palīdzēs daudziem klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijā un nespēj nodrošināt pamatvajadzības.

  Mīļš paldies!

 • Samuilam Gleizerovam apritēja 101 gads!

  Šodien Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde apmeklēja Samuilu Gleizerovu, kuram 2021.gada 14.februārī apritēja 101 gads. L.Drozde pasniedzajubilāram svētku pušķi, Domes priekšsēdētāja Igora Prelatova rakstisko apsveikumu un materiālo atbalstu 200 eiro apmērā .

 • Darbi dienas centrā “Saskarsme ” ārkārtējās situācijas laikā

  Dienas centra “Saskarsme” pakalpojums klientiem sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju uz laiku nav pieejams. Šis laika brīdis tiek izmantots, lai veiktu nodarbību telpu kosmētisko remontu , pārmazgātu aizkarus. Darbus palīdz veikt palīgstrādnieki, kuri norīkoti piedalīties pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi un klienti, kurus nozīmē Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektors līdzdarbības pienākumu veikšanai.