JAUNUMI

 • SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ KONSULTĀCIJAS UN PALĪDZĪBU SITUĀCIJĀ, KAS RADUSIES SAISTĪBĀ AR “PNB BANKU”

  Sociālais dienests piedāvā konsultācijas un palīdzību cilvēkiem saistībā ar “PNB Bankas” darbības apturēšanu.

  Iedzīvotāji var vērsties Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 39 un saņemt informāciju par esošo situāciju un iespēju saņemt pabalstu krīzes situācijā. Konsultācijas un informāciju ir iespēja saņemt arī pa tālruni 654 49908. Zvanot uz šo numuru, liels lūgums būt pacietīgiem un sagaidīt konsultanta atbildi.

 • Sociālo darbinieku biedrības vasaras nometne

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja no 09.08.2019. līdz 11.08.2019. S.Upeniece piedalījās Sociālo darbinieku biedrības organizētajā vasaras nometnē Rēzeknes novada, Čornajas pagastā viesu mājā “Zīdu kolns”.

 • “Sudraba ekonomika” (senioru ekonomika). Vai/cik lielā mērā esam tai gatavi?”

  Sociālā dienesta parstāvji: Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors vecākā sociālā darbiniece L.Krasņikova un Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne 13.augustā piedalījās Baltijas jūras reģiona programmas (INTERREG) projekta OSIRIS “Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” fokusgrupu sanāksmē/koprades darbnīcās ,kur uz diskusiju Daugavpilī tika aicināti valsts pārvaldes un pašvaldību, akadēmiskās vides, biznesa, nevalstiskā sektora un senioru organizāciju pārstāvji.

 • Sociālais dienests aicina vērsties pēc sociālās palīdzības ģimenēm ar bērniem skolēniem laicīgi

  Daugavpils pašvaldība pievērš īpašu uzmanību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Šī palīdzība ir paredzēta ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" atgādina, ka palīdzību no pašvaldības šīs ģimenes var saņemt visu gadu garumā, nevis tikai pirms jaunā mācību gada uzsākšanos. Tāpēc lūdzam ģimenes vērsties pēc sociālās palīdzības laicīgi .