JAUNUMI

 • Labklājības ministrija pateicās Daugavpils pašvaldībai par DI procesa realizāciju

  Daugavpils pilsētas dome ir saņēmusi vēstuli no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas, kurā ir izteikta pateicība dažādu plānošanas reģionu pašvaldībām. Latgales plānošanas reģionā pirmā vietā pašvaldību sarakstā ir Daugavpils pilsētas pašvaldība , kurā projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 realizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”.

 • Izsludināta gripas karantīna

  Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.janvāra rīkojumam Nr.8, izglītības, ārstnieciskajās un sociālās aprūpes iestādēs tiek izsludināta gripas karantīna, kuras laikā tiek ierobežota sabiedrisko pasākumu rīkošana un tiek veikti gripas profilakses pasākumi.
 • Biedrības “Uzori” koncerts Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem 11.janvārī viesojās Līvānu novada Kultūras centra slāvu kultūras biedrības “Uzori” ansamblis un sniedza aizkustinošu koncertu deinstitucionalizācijas projektā iesaistītajiem Specializētās darbnīcas dalībniekiem, kā arī Dienas aprūpes centra klientiem un darbiniekiem.

 • Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros uzsākta kanisterapijas pakalpojuma sniegšana.

  Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem,laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim tiks realizēts Eiropas Sociālais fonda projekts“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” 12.janvārī uzsāka kanisterapijas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas 14 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.