JAUNUMI

 • Par Sociālā dienesta kases darba laiku

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”informē, kasakarā ar darbinieku saslimstību, izmaksas pabalstu saņēmējiem skaidrā naudāSociālā dienestakasē Vienības ielā8nenotiks līdz 22.10.2021.

 • Informācija asistentu pakalpojumu sektora klientiem

  Saskaņā ar MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (stājas spēkā 11.10.2021.) 73.punktu, ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc tam, kad atcelta valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

 • DI Latgalē. Projekta stāsti. Reitterapija

  Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

 • Papildus pārtikas pakas no ES

  Sociālais dienests informē, ka š.g. ceturtajā ceturksnī (no 1.oktobra līdz 31.decembrim) Sarkanā Krusta atbalsta paku izsniegšanas vietāskatrai personai mājsaimniecībā ir iespēja Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta izsniegšanas vietās saņemt papildu pārtikas komplektu, uzrādot spēkā esošu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību:

 • Pašvaldība un LNS Daugavpils biedrība veiksmīgi sadarbojas

  Starptautiskās Nedzirdīgo nedēļas ietvaros , kura notiek 20. – 26.septembrī, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova un Sociālā dienesta pārstāve, sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Gorkina apmeklēja Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālo biedrību.

 • Datorprasmes ir svarīgas Sociālās patversmes klientiem

  Līdz ar strauji attīstošos laikmetu tehnoloģiju jomā, Sociālajā patversmē, Šaurā ielā 23, klientiem tika ierīkota brīvā laika un atpūtas istaba ar iespējām izmantot datoru. Atpūtas istabā ir pieejamas arī attīstošās galda spēles. Istabas atvēršanas brīdī klienti cienāti ar saldumiem un našķiem, tika iepazīstināti ar iespējām, kas realizējamas, ja paši gatavi iesaistīties sevis pilnveidošanā.