JAUNUMI

 • Audžuģimenes ieskandināja Ziemassvētkus

  15. decembrī Daugavpils Universitātē notika pasākums audžuģimenēm ,,Ziemassvētku ieskandināšanas", ko organizēja Sociālo pakalpojumu aģentūras Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centrs ,,Daugavpils" un Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība ,,Muna sāta" sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sociālais dienests”.

 • Sociālā dienesta tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš. FOTOGALERIJA.

  Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 sāka savu darbu tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš darbosies 17.12 – 20.12 no plkst. 09.00 līdz 18.00 un 21.12. no plkst. 10.00 – 12.00 mūsu klientu rokdarbi tiks piedāvāti pilsētas iedzīvotājiem un viesiem Rīgas ielā 22a, Vienības namā (Latgales Centrālās bibliotēkas foajē 1.stāvā, ieeja no Ģimnāzijas ielas). Esat laipni gaidīti lai iegādātos dāvanas, suvenīrus un noderīgas lietas jūsu tuviniekiem un draugiem!

 • Dzīvokļa pabalstu saņēmēju ievērībai!

  Informējam, ka atbilstoši Daugavpils pilsētas saistošo noteikumu prasībām, dzīvokļa pabalstu Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem Sociālais dienests piešķir tikai faktisko izdevumu apmērā. Tā kā rēķinus par kārtējo mēnesi no siltumenerģijas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem Dienests saņem tikai nākamajā mēnesī, pēc rēķinu apstrādes dzīvokļa pabalsts būs izmaksāts ar laika nobīdi - 2 mēneši.

 • Par Ziemassvētku dāvanu komplektu izsniegšanu

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” kopā ar sadarbības partneriem organizēja Ziemassvētku pasākumus bērniem no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērniem ar invaliditāti, bērniem no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Saņemot dāvanu no Sociālā dienesta, bērni varēs arī izjust svētku gaisotni, noskatīties interesantu un jautru izrādi, sazināties ar vienaudžiem un tikties ar Ziemassvētku Vecīti.

 • Dāvana klientiem ar garīga rakstura traucējumiem Starptautiskajā invalīdu dienā

  1992. gadā ANO Ģenerālā asambleja ar savu rezolūciju Nr. 47/3 pasludināja 3.decembri par Starptautisko invalīdu dienu. Mērķi, par kuriem šī diena tika pasludināta, ir pilnīga un vienlīdzīga cilvēktiesību ievērošana un personu ar invaliditāti līdzdalība sabiedrībā. Mērķi, kuru dēļ šī diena tika pasludināta - ir pilnīga un vienlīdzīga cilvēktiesību ievērošana un personu ar invaliditāti līdzdalība sabiedriskajā dzīvē.