JAUNUMI

 • Pašvaldība un LNS Daugavpils biedrība veiksmīgi sadarbojas

  Starptautiskās Nedzirdīgo nedēļas ietvaros , kura notiek 20. – 26.septembrī, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova un Sociālā dienesta pārstāve, sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Gorkina apmeklēja Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālo biedrību.

 • Datorprasmes ir svarīgas Sociālās patversmes klientiem

  Līdz ar strauji attīstošos laikmetu tehnoloģiju jomā, Sociālajā patversmē, Šaurā ielā 23, klientiem tika ierīkota brīvā laika un atpūtas istaba ar iespējām izmantot datoru. Atpūtas istabā ir pieejamas arī attīstošās galda spēles. Istabas atvēršanas brīdī klienti cienāti ar saldumiem un našķiem, tika iepazīstināti ar iespējām, kas realizējamas, ja paši gatavi iesaistīties sevis pilnveidošanā.

 • Labklājības ministrs apmeklēja Daugavpili

  17.septembrī Daugavpili apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis. Viņa vizītes mērķis bija iepazīties ar deinstitucionalizācijas (DI) projekta īstenošanu Daugavpilī, kā arī apspriest ar Domes vadību dažādu investīciju un attīstības projektu īstenošanu reģiona labklājības kontekstā.

 • Daugavpilietei Františkai Zeizai -100 gadi !

  17.septembrī 100.gadu jubileju nosvinējaFrantiška Zeiza. Sociāla dienesta pārstāvji apmeklēja jubilāri. Františka Zeiza saņēma skaistu pušķu, rakstisko Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa apsveikumu un dāvanu - materiālo atbalstu 150 euro apmērā.

 • Dienas aprūpes centra klientu ekskursija uz Krāslavu

  16.septembrī Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un Specializētās darbnīcas klienti (Arhitektu iela 21) apmeklēja autobusu ekskursiju Grāfu Plāteru pils kompleksu ar parku Krāslavā un mini zoodārzu “Akati” Robežnieku pagastā. Brauciens organizēts uz līdzekļiem, kurus nopelnīja labdarības tirdziņos. Sociālais dienests un Dienas aprūpes centrs izsaka pateicību visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri ziedoja līdzekļus un pirka tirdziņos izstrādājumus, kurus izgatavoja klienti ar savām rokām nodarbību laikā.

 • Personām ar III invaliditātes grupu bezmaksas braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā būs jāuzrada invaliditātes apliecība

  Sociālais dienests informē, ka ar 2021. gada 1. oktobri stāsies spēkā Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", kas paredz bezmaksas braukšanu pilsētas tramvajā un autobusā personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa.

  Šīm personām ar 01.10.2021. nebūs nepieciešams papildus saņemt atlaides karti Sociālajā dienestā, pietiks uzrādīt apliecību par III invaliditātes grupu.

 • Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

  Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbu.

 • Mazaizsargāto ģimeņu bērniem iespējams saņemt bezmaksas skolas preču komplektus

  Laipalīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar EiropasAtbalsta fondu vistrūcīgākajām personāmaicinapieteiktiesskolas piederumu komplektiem, kasparedzētibērniem vecumā no 5līdz16 gadiem.Atbalsta komplektusģimenes varsaņemtizdales punktosvisā Latvijā.

 • Atbalsts norēķiniem par elektrību

  No 2021.gada 1.septembra spēkā stājas jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. No 1. septembra trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un citiem aizsargātajiem lietotājiem atlaides par patērēto elektrību piešķirs pēc jaunas kārtības

 • Dienas centrā “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils) tika iegādāts aprīkojums

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” realizē projektu “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu”, Nr.LLI-550. Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu sociālās aprūpes tīklu, kas palielinās sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti pārrobežu reģionā Zarasai-Daugavpils.

 • Seniori vingro

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” sadarbībā ar Zarasu rajona pašvaldības administrāciju, kas ir vadošais partneris, un Zarasu rajona Antazavas bērnu māju turpina aktīvi realizēt projektu Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)”.

 • Sociālais dienests aicina vērsties pēc sociālās palīdzības ģimenēm ar bērniem skolēniem laicīgi

  Daugavpils pašvaldība pievērš īpašu uzmanību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Šī palīdzība ir paredzēta ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" atgādina, ka palīdzību no pašvaldības šīs ģimenes var saņemt visu gadu garumā, nevis tikai pirms jaunā mācību gada uzsākšanos. Tāpēc lūdzam ģimenes vērsties pēc sociālās palīdzības laicīgi .

  Daugavpils pašvaldība sniedz ģimenēm šādu sociālo palīdzību :