JAUNUMI

 • Labklājības ministrija veic aptauju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs.

  ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas rezultāti Labklājības ministrijai un citiem palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki ar invaliditāti sporto vai iesaistās sportiskās/fiziskās aktivitātēs, un izdarīt secinājumus par minētā konvencijas panta reālo situāciju valstī.

 • SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ KONSULTĀCIJAS UN PALĪDZĪBU SITUĀCIJĀ, KAS RADUSIES SAISTĪBĀ AR “PNB BANKU”

  Sociālais dienests piedāvā konsultācijas un palīdzību cilvēkiem saistībā ar “PNB Bankas” darbības apturēšanu.

  Iedzīvotāji var vērsties Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 39 un saņemt informāciju par esošo situāciju un iespēju saņemt pabalstu krīzes situācijā. Konsultācijas un informāciju ir iespēja saņemt arī pa tālruni 654 49908. Zvanot uz šo numuru, liels lūgums būt pacietīgiem un sagaidīt konsultanta atbildi.

 • Sociālo darbinieku biedrības vasaras nometne

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja no 09.08.2019. līdz 11.08.2019. S.Upeniece piedalījās Sociālo darbinieku biedrības organizētajā vasaras nometnē Rēzeknes novada, Čornajas pagastā viesu mājā “Zīdu kolns”.

 • “Sudraba ekonomika” (senioru ekonomika). Vai/cik lielā mērā esam tai gatavi?”

  Sociālā dienesta parstāvji: Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors vecākā sociālā darbiniece L.Krasņikova un Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne 13.augustā piedalījās Baltijas jūras reģiona programmas (INTERREG) projekta OSIRIS “Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” fokusgrupu sanāksmē/koprades darbnīcās ,kur uz diskusiju Daugavpilī tika aicināti valsts pārvaldes un pašvaldību, akadēmiskās vides, biznesa, nevalstiskā sektora un senioru organizāciju pārstāvji.