JAUNUMI

 • Par tiesībām saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu saistītās papildu izmaksas

  2022.gada 19.maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

  Grozījumi paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, kā fiziskai personai būs tiesības saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar izmitināšanu saistītas papildu izmaksas. Atlīdzība paredzēta 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām.

 • Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

  Šī gada 10. maijā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Rēzeknes novada domes Lielajā zālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes, kā arī grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 313.

 • Par ES palīdzības pakām

  Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk - EAFVP) vadošā iestāde informē, ka Ministru kabineta 03.05.2022. sēdē (protokols Nr. 25, 21. §) izskatīti un pieņemti grozījumiMinistru kabineta 2014. gada 25. novembranoteikumosNr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"". Ar grozījumiem tiek atjaunota norma attiecībā uz EAFVP atbalsta komplektu izsniegšanu – vienai personai vienu komplektu mēnesī, nemainot kopējo komplektu skaitu uz attiecīgo izziņu.
 • Apsveikuma fotokartiņu izstāde “Rozes”.

  Dienas centrā “Saskarsme “ var apskatīt pulciņa “Dārzkopji” apmeklētājas Halinas Martas Siņavskas apsveikuma kartiņu izstādi , kurā redzama viena no viņas īpašumā esošo apsveikuma kartiņu kolekcijas tematikas – rozes. Uz doto brīdi viņas kolekcija sastāda vairāk kā 3000 apsveikumu kartiņu. Halina Marta Siņavska uzskata, ka apsveikuma kartiņas ir tās, kas piepilda viņas dzīves atmiņu lādīti.

 • Literāri-muzikāls sveiciens Māmiņu dienā!

  Mātes diena jeb Māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, Latvijā tos svin otrajā maija svētdienā. Lielu paldies vēlamies teikt visām māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām par jūsu mīļumu, izturību, pacietību, viedumu! Dienas centra “Saskarsme” pašpalīdzības grupas literārais klubs “Dialogs” (brīvprātīgā vadītāja A. Terehova) sagatavojis un dāvina Svētkos literāri-muzikālu kompozīciju “Ak, skaistā jaunība…”

 • Lielā talka -2022 Daugavpils Sociālajā dienestā

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”kopā ar visiem Daugavpils iedzīvotājiem aktīvi iesaistījās Lielajā talkā. Sociālā dienesta darbiniekistrādāja pilsētas vides tīrības un sakoptības labā. 29.aprilī Sociālā dienesta darbinieki talkoja 18.Novemba ielā 354V un saveda kārtībā ēkai pieguļošo teritoriju un mežmalas stūrīti.

 • Dienas centrā “Saskarsme” aizritējis pasākums veltīts Starptautiskajai Dejas dienai.

  29.04. tiek atzīmēta Starptautiska Dejas diena. 27.04. Dienas centra “Saskarsme” deju grupa “Sapnis” (vadītāja- kultūras pasākumu organizatore-Tatjana Lapkovska) pēc ilgāka pasākumu atcelšanas laika, kuru noteica pandēmija, atsāka Dienas centra pasākumu ciklu. Apmeklētāji varēja komunicēties, baudīt deju burvību. Pasakumā varēja redzēt arī tās dejas, ko deju grupas “Sapnis” dalībnieki bija gatavojuši attālināti, atrodoties mājās, apgūstot jaunās tehnoloģijas un mēģinājums organizējot Skype, WhatsApp platformās.