“Sudraba ekonomika” (senioru ekonomika). Vai/cik lielā mērā esam tai gatavi?”

 Sociālā dienesta parstāvji: Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors vecākā sociālā darbiniece L.Krasņikova un Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne 13.augustā piedalījās  Baltijas jūras reģiona programmas (INTERREG) projekta OSIRIS “Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” fokusgrupu sanāksmē/koprades darbnīcās ,kur  uz diskusiju Daugavpilī tika aicināti valsts pārvaldes un pašvaldību, akadēmiskās vides, biznesa, nevalstiskā sektora un senioru organizāciju pārstāvji.  Projekta galvenais uzdevums – atbalstīt viedu, ilgstpējīgu un iekļaujošu, uz senioru vajadzībām un interesēm balstītu sudraba ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras reģionā.Šobrīd notiek demogrāfiskas izmaiņas visā Eiropas Savienībā. Cilvēki pāri pusmūža gadiem dominēs nākotnes sabiedrībā, nosakot ekonomikas tendences. Sanāksmes aktivitāšu laikā klātesošie meklēja atbildes uz jautājumu -kā veidosies sudraba ekonomika, kā meklējami ceļi, lai jaunas idejas un risinājumi  īstenotos dzīvē.Grupu darba aktīvi iesaistījās arī mūsu pilsētas seniori NVO ”Padome ”Varavīksne”” aktīvisti.

 Dienas centra “Saskarsme” vadītāja    L.Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.08.2019 05:28