Ar grozījumiem saistošajos noteikumos paplašināts dažādu pašvaldības atbalstu saņēmēju loks un palielināti atbalsta apmēri.

   

2020.g. 7.novembrī stājās spēkā grozījumi dažādos Daugavpils domes Saistošajos noteikumos.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.46  Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    paredz:

  • Ieviests  jauns atbalsta veids – skolēnu formas tērpa iegādei daudzbērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • Atbalstu veselības aprūpes izdevumu kompensēšanai turpmāk varēs saņemt ne tikai par vizīti pie ārsta speciālista, bet arī šīs vizītes laikā veikto ārstniecību (profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe).
  • Atbalsts sabiedriskās pirts pakalpojumiem tiek paplašināts, sniedzot atbalstu 24 apmeklējumiem kalendārā gadā personai ar invaliditāti kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas - 100 % apmērā.
  • Sakarā ar izdevumu pieaugumu, tiek palielināts līdz 400 euro (agrāk bija 300 euro) atbalsts apbedīšanas izdevumu segšanai gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un atbalsta pieprasītājam ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss .

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības  nodrošināšanai paredz:

  • Palielināt līdz 4000euro (agrāk bija 3000 euro)  atbalsta apmēru vides pieejamības nodrošināšanai mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai
  • Palielināt līdz 500 euro (agrāk bija 356 euro)  atbalsta apmēru nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai .
Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.11.2020 07:09