Atbalstot aizgādņus, tiek ieviests jauns materiālā atbalsta veids

 

2021.gada 11.februārī stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos  noteikumos Nr.46  Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām   . Tiek ieviests jauns atbalsta veids pilngadīgo personu aizgādņiem, kurus  ar savu  lēmumu ir  iecēlusi Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa.

Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir:

  • 120 euro gadā (10 euro  mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku), ja aizgādnībā esošā persona dzīvo pastāvīgi vai kopā ar aizgādni:
  • 60 euro gadā (5 euro  mēnesī par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku). ja aizgādnībā esošā persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē.

Sociālais dienests piešķirs atbalstu aizgādņiem ciešā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Bāriņtiesu, iesniegumus aizgādņi varēs uzrakstīt Bāriņtiesā, saņemot lēmumu par aizgādnības iecelšanu.

Minētā atbalsta izmaksai Sociālajam dienestam būs nepieciešami papildus 26820 euro gadā, ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētā ir aptuveni 238 aizgādņi.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.02.2021 06:16