Atbalsts norēķiniem par elektrību

No 2021.gada 1.septembra spēkā stājas jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. No 1. septembra trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un citiem aizsargātajiem lietotājiem atlaides par patērēto elektrību piešķirs pēc jaunas kārtības

Līdz šim maznodrošinātām un trūcīgām personām zemāka elektrības cena pienācās par konkrētu iztērēto kilovatstundu daudzumu. No 1. septembra atbalsts tiks fiksēts, katrai trūcīgajai un maznodrošinātajai personai, ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, kā arī personai ar 1. grupas invaliditāti vai viņa aizgādnim piešķirot 5 eiro, savukārt daudzbērnu ģimenei 10 eiro mēnesī. 

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.09.2021 13:25