Atsāk pirts pakalpojumu sniegšanu Sociālā dienesta klientiem.

Dienests informē, ka PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”  no 22.05.2020. atsāk pakalpojumu sniegšanu Sociālā dienesta klientiem, kuriem ir izsniegti taloni 2020., 2021.gadam. Ierodoties pirtī, persona uzrāda Dienesta izsniegto pirts talonu 2020.gada maija mēnesim.  

Dienesta klientiem, kuriem taloni bija izsniegti laika periodam līdz 28.02.2020. un kuri sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī turpmāk nav saņēmuši norīkojumus, Dienestā nav jāvēršas.

Ja  klientam pēdējais norīkojums tika izsniegts  2020.gada februārī , tad pirts pakalpojuma saņemšana tiks pagarināta bez personas iesnieguma līdz 31.07.2020.

Ierodoties pirtī, jauns norīkojums nav jāuzrāda. Pirts apmeklējuma reižu skaits nemainās un joprojām personai ir tiesības apmeklēt pirti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto – divas reizes mēnesī. 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.05.2020 10:17