DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” 2018./ 2019.g. ZIEMAS SEZONAI SAGATAVOŠANAS PASĀKUMI

 

Gatavojoties 2018./ 2019.g.  ziemas sezonai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”  tika veikti šādi pasākumi:  

 1. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti",  Dzīvokļa (siltumenerģijas piegādes) pabalsts apmaksāts  5025  ģimenēm  /7566 cilv. ( dati uz 01.10.2018)
 2. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" , Dzīvokļa (gāzes, cietā kurināmā iegādei) pabalsts apmaksāts  1140  ģimenēm / 1818 cilv. ( dati uz 01.10.2018)
 3. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.47  "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti",  Dzīvokļa (kārstā ūdens piegādes) pabalsts apmaksāts 2725  ģimenēm/4192 cilv. ( dati uz 01.10.2018)
 4. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam apmaksāts 56  ģimenēm (cilv.) ( dati uz 01.10.2018)
 5. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.46  “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”, daudzbērnu ģimenēm apmaksāts  :

-       Atbalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai -  136 ģimenēm /699 cilv. ( dati uz 01.10.2018)

-       Atbalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai – 32 ģimenēm / 171 cilv. ( dati uz 01.10.2018)

-       Atbalsts kārstā ūdens piegādes izdevumu apmaksai - 45 ģimenēm /227 cilv. ( dati uz 01.10.2018)

 1. No lietoto mantu noliktavās (Šaurā ielā 28) septembrī  maznodrošinātām  personām tika izsniegts:
 • apģērbi – 10 233 kg
 • apavi - 886 pāris
 1. No 01.01.2018. līdz 03.10.2018.  Daugavpils Nakts patversmes sociālos pakalpojumus saņēma  111 klienti . Vidējais klientu vecums no 40 līdz 60 gadiem, pārsvarā tie ir vīrieši. Ziemas periodam iestājoties, no 01.10.2018. Nakts patversmes darba laiks ir no plkst.18.00 līdz plkst.8.00; ja naktī gaisa temperatūra būs zemāka par –0ºC, Nakts patversme darbojās diennaktī.

 
Kopējais vietu skaits Daugavpils Nakts patversmē : 16 gultas vietas – sievietēm, 16 gultas vietas vīriešiem, 8 vietas izolatorā un 20 sēdvietas. Nepieciešamības gadījumā Nakts patversme var pieņemt lielāku klientu skaitu.
Septembra mēnesī sociālos pakalpojumus Nakts patversmē saņema 20  klienti. Daugavpils Nakts patversmes klienti var saņemt naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, pirmo medicīnisko palīdzību. Bezmaksas pakalpojumus Daugavpils Nakts patversmē var saņemt pilngadīgās personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušās personas, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības  administratīvajā teritorijā.

 1. Ceturto gadu Sociālajā/nakts patversmē darbojas sociālā rehabilitācijas programma „Karsts ēdiens-veselīga vide.” Programmas ietvaros klienti  ir nodrošināti ar šādiem pakalpojumiem:
 • bezmaksas karsts ēdiens (400 gr zupas un 100 gr. maizes);
 • sociālā darbinieka vai sociālo rehabilitētāju konsultācija;
 • nepieciešamības gadījumā  tiek rekomendēts iziet profilaktisko apskati (fluorogrāfiju).

Katru dienu 70 klienti saņem bezmaksas karstu ēdienu.
No 01.01.2018. līdz 30.09.2018. sociālās rehabilitācijas programmas gaitā bija izsniegtas 10950 porcijas.  Ja klienti ievietoti sociālajā vai nakts patversmē, viņi tiek nozīmēti iziet dermatologa apskati un plaušu rentgenu. Uz 01.10.2018 dermatologa pārbaudi izeja 60 nakts patversmes klienti. Aukstā laikā katru nedēļu sociālie darbinieki kopā ar municipālās policijas darbiniekiem izbrauc uz pilsētas mikrorajoniem, kur biežāk atrodas bezpajumtnieki. Kopējie izbraukumi ar municipālās policijas darbiniekiem notiek jau 7 gadus.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā ielā 26 arī ir gatava uzņemt ģimenes, kuras nonākušas krīzes situācijā jebkurā diennakts laikā, ir sagatavotas 2 istabas ārkārtas situācijām

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.10.2018 12:30