Daugavpils Sociālais dienests sadarbosies ar kolēģiem no Minskas

 

5. februārī tika parakstīta  partnerības vienošanās par sadarbību starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Sociālais dienests" un Valsts iestādi " Minskas Padomju rajona iedzīvotāju sociālās aprūpes teritoriālais centrs".    Notika Sociālā dienesta speciālistu un dienesta vadītājas Nonnas Jakubovskas tikšanās ar Teritoriālā centra direktora vietnieci  Viktoriju Antonovu. Notika ļoti konstruktīvs dialogs, kura laikā viešņai no Minskas tika sniegta informācija par mūsu Sociālā dienesta darbu,  nodaļu un struktūrvienību funkcijām . Savukārt, Daugavpils sociālā darba speciālistiem bija interesanti iepazīties  ar Baltkrievijas  kolēģu  bagātīgu pieredzi , kas ir uzkrāta darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti. Paredzamā sadarbība  skars tieši šo sfēru. Šī tēma ir ļoti aktuāla deinstitucializācijas (DI) procesā ietvaros, kurš pašlaik notiek Latvijā. Saskaņā ar partnerības vienošanos ir ieplānota  virkne  kopīgo pasākumu,  dažādu projektu, kā arī pieredzes apmaiņa.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 10:16