Daugavpils Sociālais dienests un Valsts probācijas dienests turpina cieši sadarboties

 

6.februārī notika Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” un Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības pārstāvju sanāksme. Tikšanās piedalījās Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības jauna vadītāja Iveta Vilcāne un Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības 1.nodaļas vadītājs Ansis Jukšs, kā arī Sociāla dienesta sektoru un struktūrvienību vadītāji un speciālisti. Tika apspriesta savstarpējā sadarbība, kura ir ilggadēja un veiksmīga, par ko no abām pusēm bija izteikta pateicība. Sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska ir deleģēta Valsts probācijas dienesta konsultatīvajā padomē. Bez tām, notiek ikdienas  kopējais darbs nepilngadīgo likumpārkāpēju noziedzīgo nodarījumu profilakses jomā, kā arī darbs ar personām, kuri  atbrīvojās no ieslodzījuma vietām. Viesiem no Valsts probācijas dienesta tika sniegta informācija par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. Probācijas dienesta klientiem. Sociālā dienesta pārstāvji arī saņēma sev nepieciešamo informāciju par Probācijas dienesta darbu. Šāda veida starpinstitucionālā sadarbība ir ļoti svarīga, un tā veiksmīgi turpināsies.  

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2019 13:19