Dāvana klientiem ar garīga rakstura traucējumiem Starptautiskajā invalīdu dienā

 

1992. gadā ANO Ģenerālā asambleja ar savu rezolūciju Nr. 47/3 pasludināja 3.decembri par Starptautisko invalīdu dienu. Mērķi, par kuriem šī diena tika pasludināta, ir pilnīga un vienlīdzīga cilvēktiesību ievērošana un personu ar invaliditāti līdzdalība sabiedrībā. Mērķi, kuru dēļ šī diena tika pasludināta - ir pilnīga un vienlīdzīga cilvēktiesību ievērošana un personu ar invaliditāti līdzdalība sabiedriskajā dzīvē.  Tāpēc pasākumi, kurus šajā dienā organizē vairākās valstīs ir vērsti uz uzmanības pievēršanu personu ar invaliditāti problēmām, viņu cieņas, tiesību un labklājības aizsardzību, uz sabiedrības uzmanības pievēršanu priekšrocībām, kuras tā saņem no personu ar invaliditāti piedalīšanos politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu ielā 21) Starptautiskās invalīdu dienas ietvaros arī katru gadu tiek organizēti dažādi pasākumi. Šogad svētku pasākums notika Izklaides un atpūtas kompleksā “Orange Bowling”, kur Dienas centra un Specializēto darbnīcu klientiem bija organizēta boulinga apmeklēšana.

Fiziskā kultūra ieņem vienu no vadošajām vietām cilvēku ar īpašam vajadzībām sagatavošanai patstāvīgai dzīvei, veicina psihofiziskās attīstības korekciju un ir ļoti svarīgs līdzeklis veiksmīgai sociālajai adaptācijai un tādu cilvēku integrācijai sabiedrībā. Ir zināms, ka kustību aktivitātes trūkums ir ne tikai viens no fiziskās attīstības, bet arī garīgās attīstības atpalicības iemesliem.

Pasākuma mērķis ir Dienas centra klientu integrēšana sociālajā vidē un komunikācijas prasmju attīstīšana, kas savukārt, veicina cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem prasmju uzlabošanos strādāt komandā. Komandas spēle ļauj izrādīt personiskās īpašības un paplašināt saskarsmes loku. Boulinga spēles beigās klienti apmeklēja kafejnīcu, kur nogaršoja firmas picu ar sulu. Novadītais pasākums kļuva par brīnišķīgu dāvanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Starptautiskajā invalīdu dienā.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.12.2018 13:21