Dienas aprūpes centra klientu māla rokdarbu izstāde “Mēs varam”

 

2018. gada garumā, sociālās integrācijas ietvaros, Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu ielā 21, klienti regulāri apmeklēja dažādas izstādes Daugavpils Māla mākslas centrā un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.   Izņemot iespēju apskatīt izstāžu darbu ekspozīcijas, pēc Keramikas darbnīcas renovācijas visi interesenti spēja apgūt šīs tradicionālās Latvijas amatniecības iemaņas un prasmes profesionālu podnieku meistarklasēs. Dienas centra klienti nepalaida garām iespēju piedalīties tādās interesantās nodarbībās un patstāvīgi izgatavot dažādus priekšmetus no māla, un pagājušā gadā novembra mēnesī apmeklēja meistarklases. Pēc tam, decembra mēneša laikā visiem izgatavotiem suvenīriem un rokdarbiem bija veikta nepieciešama apstrāde un apdedzināšana un janvāra mēnesī klienti saņēma no darbnīcas savus gatavus lietošanai darbus. 30. janvārī Dienas centrā bija atklāta izstāde “Mēs varam”, kur ir apskatāmi klientu māla rokdarbi, izgatavotie Keramikas darbnīcā meistarklases laikā. Tāda veida pasākumi ir klientu ar garīgā rakstura traucējumiem sociālās rehabilitācijas procesa neatņemama sastāvdaļa, tas ir viens no radošas domāšanas un rokdarbu iemaņu attīstīšanas veidiem. Izstādi var apskatīt Dienas centra aktu zālē līdz 2019. gada 12. februārim.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 31.01.2019 06:49