Dienas centra “Saskarsme” aktivitātes janvārī.

 

Janvāris ir mēnesis, kurā Dienas centra klienti  sanāk kopā, lai viens otram novēlētu daudz panākumu, labu veselību, laimi uzsākot Jauno gadu. Gada sākumā klientu aktivitātes tiek tendētas uz gadā paveikto labo darbu uzskaiti.  

07.01.Dienas centra kliente Renata Marcinkeviča pastāstīja par savu hobiju-savākto eņģeļu figūriņu  izstādi “Mans, Sargenģelīt ”.Interesenti to varēja aplūkot Literatūras un mākslas aktivitāšu telpā līdz 11.01. Par katru figūriņu klientei bija savs stāsts. Šāda veida  izstādes, kuras piedāvā paši klienti, neskopojoties un dodot iespēju redzēt savu bagātīgo, gadiem krāto krājumu citiem, priecē un bagātina  apmeklētājus.

09.01.Dienas centra klienti atzīmēja Jaungada pasākumu. Pasākumu organizēja pulciņa “Pensionāriņš” vadītāja  L.Matvejeva.

09.01. Tika atklāta Dienas centra apmeklētājas pulciņa “Latgales sižeti “dalībnieces R.Kontonistovas darbu izstāde. Jau vairākus gadus  ar saviem darbiem Rufina papildina Dienas centra telpu interjeru.

10.01.Sociālās rehabilitācijas  programmas “Viss manas rokās” dalībniekus  ar  Jaungada koncertiņu sveica draugi- 27.pirmsskolas iestādes audzēkņi.

14.01. Pulciņa “Dārzkopji” dalībnieki savā pirmajā Jaunā gada tikšanās reizē ne vien atskatījās uz 2018. gadā paveikto ,bet apvienoja tikšanās reizi arī ar godināšanas pasākumu. Domes Pateicības, kuras pasniegt ieradās Domes priekšsēdētājas vietnieks A. Zdanovskis, Domes Lietu pārvaldniece Ž. Kobzeva ,saņēma ilggadējās pulciņa aktīvistes N. Stupāne, kura atzīmēja  savu 90. dzimšanas dienu un V. Funikova -85 dzimšanas  dienu. Seniores saņēma arī Sociālā dienesta pateicības par aktīvu darbu sabiedriskajā darbā .Abas jubilāres bija vienas no pirmajām dalībniecēm ,kad 2002.gadā tika noorganizētas pulciņš  “Dārzkopji”.

23.01. Dienas centra  “Saskarsme”  Klubs “Dialogs” pēc klientu pieprasījuma atkārtoti interesentiem piedāvāja savu izzinošo pasākumu “Tango  Karalis” par pasaulē slavenā Daugavpilieša  Oskara Stroka daiļradi.

30.01.Atklāto stundu/aktivitāti  apmeklētājiem parādīja  un novadīja sociālās rehabilitācijas programmas “Veselības skola “dalībnieki. Pasākuma organizatore psiholoģe V. Grišina. Caur dziesmām un dzeju skatītājiem tika iedota pamācība ,kā aktīvi un veselīgi dzīvot Jaunajā Gadā. Muzikālos priekšnesumus sniedza Dienas centra ansambļi un deju grupas. Sociālā dienesta vadītāja N. Jakubovska pateicās gan programmas vadītājai ,gan sociālas rehabilitācijas programmas dalībniekiem par tik aktīvu, gudru padomu un optimisma pilnu dzīves pozīciju. E-pakalpojumu un Sabiedrisko attiecību speciāliste M. Gorkina novēlēja visiem klātesošajiem tik pat aktīvu iesaistīšanos visās iespējamajās aktivitātēs kā līdz šim.

28.01.-08.02. Dienas centrā sadarbībā ar Aprūpes mājās biroju noorganizēta un atklāta  Aprūpes mājās biroja klientu rokdarbu izstāde. Tā sniedz iespēju ielūkoties rokdarbu pasaulē, kas tapuši pašu klientu rokām: stilīgas un mājīgas lietas -adījumi, tamborējumi.

NVO aktivitātes:

09.01.Dienas centrā savu Jaungada  pasākumu organizēja sociālā grupa “ Prieks”

10.01. Uz Jaungada tikšanos sanāca NVO “Dzīves prieks” biedri.

18.01.Uz  Jaunā gada pirmo tikšanos sanāca  Sociālā grupa “Tirdzniecība”.

28.01.Ar savu pirmo šī gada sēdi darbu atsāka NVO “Varavīksne” .Sēdes laikā tika izklāstīts 2018.gada aktivitāšu skaits, padarīties darbi , kopā sagaidītie svētki un atzīmējamās dienas, uzskaitītas visas tikšanās ar Domes deputātiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem, pārstāvjiem. Sēdes laikā Dienas centra “Saskarsme “ vadītāja sniedza atskaiti par Dienas centra paveikto 2018.gadā.Uz šo sēdi tika uzaicināti speciālists –ārsts, kurš detalizēti pastāstīja, kā gripas epidēmijas laikā izbēgt no šīs slimības.

 

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2019 07:54