Dienas centra “Saskarsme” klienti tika iepazīstināti ar Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu.

 

07.02.2018. Dienas centra “Saskarsme” klienti tika iepazīstināti ar Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu , kurš tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017.-30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros. Biedrības pārstāve Nadežda Ezīte sniedza informāciju par atbalstu šādās jomās:

  1.  Juridiskā palīdzība;
  2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
  3. Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;     
  4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
  5. Sociālās aprūpes joma;
  6. Atbalsta loka veidošana.

      Pārstāve pastāstīja, ka projektā var iesaistīties visa šajā laika posmā 01.12.2017.-30.11.2019 , kā arī, ja atbalsts vairāk nav aktuāls no pakalpojuma atteikties.

        Uz tikšanos bija ieradusies Sociālo pakalpojumu nodaļās vadītāja S. Upeniece ,lai detalizētāk iepazītos ar izmēģinājumprojektu un uzklausītu klātesošos, kurš no atbalsta veidiem visvairāk ieinteresējis mūsu klientus. Sarunas laikā vislielāko interesi izraisīja Juridiskā atbalsta veids.

                 Klātesošie varēja uzdot interesējušos jautājumus un izlemt vai viņiem nepieciešamas piedāvātās projekta aktivitātes.

                           

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2018 14:26