Dienas centra “Saskarsme” klientu darbi redzami izstādē.

  Dienas centra “Saskarsme” Sociālās rehabilitācijas programmas ”Dzīves kvalitāte” pulciņa “Latgales sižeti” apmeklētāji, kuri ir aktīvi biedrības “Latgales brīvo mākslinieku asociācijas” dalībnieki izstādīja savus darbus Daugavpils pilsētas  Domes  foajē.  Tematika visdažādākā, sākot ar dabas ainām, tautas tradīcijām, vēsturiskajiem portretiem ,beidzot ar fantāzijas elementiem. Šoreiz izstādes atklāšanā 2018. gada 20. februārī parādīti sekojošie pulciņa “Latgales sižeti” dalībnieku darbi :

M.Safronovas, J.Daukštas, A.Sazankovas, O.Labeckas, M.Labecka, L.Sergejevas, M.Trules, S.Čerņajevas, V.Loces, R.Kontaņistovas ,A.Bulionko,

Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies Domes pārstāvji: Domes lietu pārvaldniece Ž Kobzeva, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs, J. Dukšinskis, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H. Soldatjonoka.

 Apmeklējot  Dienas centrā “Saskarsme” pulciņa “Latgales sižeti” aktivitātes, dalībnieki  var  saņemt konsultatīvu palīdzību zīmēšanā, uzsākt gleznot kādu savu darbu. Nekad nav jābaidās sāk savā dzīvē kādu jaunu nodarbošanos -to pierāda šī izstāde.

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja  L. Gadzāne

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2018 14:26