Dienas centra “Saskarsme” kolektīvi piedalījās Pilsētas svētku aktivitātēs un intensīvi gatavojas 17. Latgales novada Senioru dziesmu un deju festivālam Višķos “Saulei pretī mūžu ejot”.

 06.06.  Dienas centra  “Saskarsme” zālē izskanēja deju grupu, ansambļu, solistu sagatavotais Pilsētas svētku ieskaņas koncerts. Savukārt,  Dienas centra “Saskarsme” sociālās rehabilitācijas  programmas „Dzīves kvalitāte” pulciņu “Pērļošana”, “ Dekupāža”,”Krāsa” ,”Latgales sižeti”, ”Čaklās rokas” dalībnieki sarīkoja savu darbu izstādes . 08.06.Dienas centra klienti  aktīvi piedalījās Pilsētas svētku gājienā. 09.06. Sociālās rehabilitācijas  programmas „Dzīves kvalitāte” dalībnieki ,kuri pārstāv Dienas centra kolektīvus -ansambli ” Cerība”, ”Draudzība”, ”Sarma”, solistus, deju grupu “Sapnis”  ar koncertu uzstājās  A. Pumpura skvērā.

  Dalībnieki saņēma Kultūras pārvaldes Pateicības rakstus par aktīvu līdzdarbošanos Pilsētas svētkos.

     Šobrīd deju grupa “Sapnis” kultūras pasākumu organizatores T. Lapkovskas vadībā gatavojas 17.06. piedalīties 17.Latgales novada Senioru dziesmu un deju festivālā Višķos “Saulei pretī mūžu ejot”. Mēģinājumi notiek pietuvināti brīvdabas estrādes apstākļiem-Dienas centra “Saskarsme “ teritorijā. Kolektīvs Senioru dziesmu un deju festivālos piedalīsies trešo reizi. Iepriekšējos gados kolektīvs pārstāvēja Dienas centru Senioru dziesmu un deju festivālos Aglonā, Līvānos.

                Dienas centra  “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne

         

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.06.2019 06:22