Dienas centrā “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils) tika iegādāts aprīkojums

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” realizē projektu “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu”, Nr.LLI-550. Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu sociālās aprūpes tīklu, kas palielinās sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti pārrobežu reģionā Zarasai-Daugavpils.  

Realizējot vienu no projekta aktivitātēm, tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums Dienas centram “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils): televizors, dārza mēbeļu komplekts, dārza telts, biljarda galds, novusa galds, akordeons, nacionālie mūzikas instrumenti (tridekšņi). Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika iegādāti elektriskie ratiņkrēsli. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, tiks piegādāts specializēts mikroautobuss cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pateicoties iegādātajam materiāltehniskajam nodrošinājumam, Dienas centrā “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils) tiks organizēti dažādi pasākumi psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai: dzejas lasīšanas vakari, muzikālie pasākumi, dzīvesstāstu stāstīšana, veselīga dzīvesveida veidošana, relaksācijas terapijas, adīšanas prakses, lomu spēles un sacensības, lai sajustu komandas garu un pozitīvas emocijas utml.  

Projekta vadošais partneris:

Zarasu rajona pašvaldības administrācija
www.zarasai.lt

Projekta partneris:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
www.socd.lv

Projekta partneris:

Zarasu rajona Antazavas bērnu māja

www.antazaves-vgn.lt

 

 

 

Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups-in-zarasai-daugavpils-cross-border-region-through-development-of-integrated-social-care-network/

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.09.2021 11:30