Dienas centrā “Saskarsme” norisinājās Invalīdu sporta biedrības “Solis plus” novusa turnīrs

 

28.03. Dienas centrā “Saskarsme” norisinājās  Invalīdu sporta biedrības “Solis plus” novusa turnīrs. Biedrība mērķtiecīgi realizē aktivitātes, kuras ierakstītas viņu statūtos: veicina invalīdu integrāciju sabiedrībā: invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu.   Dienas centrā organizē arī  aktīvus atpūtas pasākumus. Invalīdu sporta biedrības “Solis plus” valdes priekšsēdētāja S. Lielbārde pastāstīja, ka biedrības biedri aktīvi piedalās sacensībās, popularizējot pilsētas ārpus Daugavpils, republikas: Līvānos, Rīgā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Lietuvā, Krievijā. Braucienus atbalsta Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvalde. Biedrība aktivitāšu realizēšanai raksta projektu pieteikumus Daugavpils pilsētas domei un tie tiek atbalstīti no “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”, kas ir liels atspaids invalīdu biedrībai.

Dienas centrā  “Saskarsme”    L. Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.04.2019 10:57