Dienas centrā “Saskarsme” sākušās projekta “Gadi neliedz mums vēl jauniem būt ” aktivitātes .

 

Biedrība “Latgaleite” sadarbībā ar Sociālo dienestu sākusi projekta “Gadi neliedz mums vēl jauniem būt ” aktivitātes. Projekta līdzfinansējumu  konkursa kārtībā atbalstīja Daugavpils pilsētas dome no  Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.  

       Projekta mērķis: nostiprināt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām prestiža celšanu Daugavpils pašvaldībā. Radīt iespēju senioriem,  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot neatkarīgāk, veicinot veselīgu novecošanu, organizējot dažādas kultūras aktivitātes. Šajā projektā piedalās arī Dienas centra “Saskarsme” deju grupas “Sapnis” dalībnieces.

       Pēc ilgstošas aktivitāšu dīkstāves Dienas centra “Saskarsme” deju kolektīvs “Sapnis” atsācis savus mēģinājumus. Kultūras pasākumu organizatore T. Lapkovska repertuārā iekļāvusi  dejas, kuras var izdejot,  ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

        Projekta ietvaros dalībniekiem tiks organizētas  izglītojošas/izzinošas lekcijas, radošās meistarklases, izglītojošas nodarbības, deju grupai būs iespēja atjaunot tērpus.

            Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.07.2020 05:17