Dienas centrs “Saskarsme” piedāvā daudzveidīgas aktivitātes

 

2018.gada nogalē veicot Dienas centra “Saskarsme” (turpmāk-Centrs) klientu aptauju un to apkopojot tika noskaidrots, ka Centra pakalpojums pilsētas iedzīvotāju vidū ir diezgan populārs. Par pakalpojumu vecākās paaudzes klienti, galvenokārt, uzzina no  draugiem, kaimiņiem, televīzijas, laikrakstiem. Toties jaunākas paaudzes iedzīvotāji informāciju uzzinājuši ,izmantojot interneta vietnes. Interesants izrādījies fakts, ka daudzi ģimenes ārsti ieteic veselības veicinošas aktivitātes apmeklēt Centrā. Piedāvātās sociālās rehabilitācijas programmas “Esi vesels”, “Aktīvs un laimīgs” ,ko vada fizioterapeites O. Borovika,  J. Mesčerjakova ir ļoti pieprasītas iedzīvotāju vidū.

     Daudzi pulciņi Centrā apvieno apmeklētājus ar kopīgām interesēm.

 Tā 08.04.uz atklātu nodarbību interesentus aicināja pulciņš “Dārzkopji” , kuru vada J. Mikucka.

    Liela loma Centram ir apmeklētāju iespējai pašrealizēties, aktīvi darboties, sajust ka esi noderīgs, kļuvis kādam  vajadzīgs ar savu pieredzi, zināšanām ,prasmēm. Var  minēt daudzus piemērus, kad apmeklētāji kļūst droši, pārvar  savu mulsumu ,bailes un atver savus talantus citu apskatei. To varētu teikt arī par I. Zubricku ,kura ilgu ceļu gāja līdz 09.04. Literatūras un mākslas salonā atklāja  savu  gleznu un rokdarbu personālizstādi.

    Iespēju robežās 2h  nedēļā kultūras pasākumu organizatore A. Sivakova individuāli apmāca  seniorus datorzinību pamatprasmēm.

     Tika minētas tikai dažas no Centra  sešu  piedāvāto sociālo rehabilitācijas programmu aktivitātēm. To klāsts ir  daudzveidīgs un gaida katru interesentu, lai izvēlētos sev tuvāko, aizraujošāko  un interesantāko nodarb
    Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 29.04.2019 12:53