ESIET UZMANĪGI!

  

Par sociālo darbinieku veicamo apsekojumu kārtību.
 
Lai izvairītos no pārpratumiem un prettiesisko darbību gadījumu mēģinājumiem , Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus par sociālā darbinieka vizītes kārtību.   

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  “Sociālais dienests” darbiniekiem ir apliecības, kuras viņi Jums uzrāda. Ja šī apliecība Jums šķiet aizdomīga, lūdzu, zvaniet uz Sociālā dienesta tālruni 65423700 un pārbaudiet tās derīgumu. Veicot apsekojumu Jūsu mājās, sociālais darbinieks saraksta vai aizpilda apsekošanas aktu, kuru Jūs izlasāt un parakstāt, ja piekrītat tajā uzrādītajai informācijai.

Sociālais darbinieks nekādā gadījumā nav tiesīgs no klienta pieprasīt naudu! Apmeklējot klientu dzīvesvietā, viņš nosauc savu uzvārdu un uzrāda savu darba apliecību. Darba apliecībā ir minēts iestādes nosaukums, ir darbinieka fotogrāfija, viņa personas kods. Uz apliecības ir Sociālā dienesta vadītāja paraksts un iestādes zīmogs. Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, nav pazīstams un par savu apciemojumu nav informējis, iesakām viņam neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī. Nekādā gadījumā svešiniekam nav jādod līdzi savi personu apliecinošie dokumenti, jo tikai vēršoties Sociālajā dienestā ir lūgts tos uzrādīt.

Pirms apmeklēšanas sociālais darbinieks vienmēr iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas vai ģimenes ārsta sniegto informāciju, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību. 

Sociālā  darbinieka darba apliecības apraksts:

1. Apliecība ir uz dzeltena papīra, apdrukāta un plastikātā laminēta karte, tās izmērs ir 850x550mm.

2. Apliecības aizsardzības līmeņi pret viltojumiem ir apaļā zīmoga nospiedums, Sociālā dienesta vadītāja paraksta oriģināls, Sociālā dienesta logotips.

3. Apliecības priekšpusē ir norādīts iestādes nosaukums, lietotāja fotogrāfija, apliecības numurs, ieņemamais amats, vārds, uzvārds.

4. Zem 3.punktā minētā teksta ir vārds  „Vadītājs”, tālāk paredzēta vieta vadītāja parakstam un iestādes  zīmogam . Pie apliecības labās malas ir vadītāja vārda pirmais burts un uzvārda atšifrējums.

5. Apliecības apakšpusē ir tās derīguma termiņš spiedoga veidā.

Esiet uzmanīgi, cienājamie pilsētnieki, un neuzticieties tiem, kas  ļaunprātīgi uzdodas par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  “Sociālais dienests” darbiniekiem,  neļaujiet krāpniekiem piekrāpt jūs un nodarīt morālo vai materiālo zaudējumu! 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 08:43