Izstāde “Rudens fantāzija”

   

Visa gada garumā Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem aktu zāli rotā dažādas tematiskās dekorācijas, klientu rokdarbu un zīmējumu izstādes. No pirmā oktobra sākas rudens tematiskā izstāde, kur ir apskatāmās gleznas no dabas materiāliem, ko klienti taisīja centra speciālistu vadībā rokdarbu nodarbību laikā, programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” ietvaros, kuras uzdevumi ir iepazīšanās ar apkārtējo pasauli, komunikācijas prasmju attīstīšana un radošuma atklāšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 5.oktobrī izstādes, veltītas Miķeļdienai, “Rudens fantāzija”, atklāšanas laikā klienti prezentēja savus rokdarbus no dažādiem augļiem un dārzeņiem.    Skanēja dzejoļi, mīklas, stāsti par katra augļa un dārzeņa izcelsmes vēsturi, kas izteica katras kompozīcijas būtību. Kompozīciju veidošanas process klientus ļoti aizrāva, jo tajā iesaistījās ne tikai paši klienti, bet arī to vecāki un pārējie ģimenes locekļi. Dārzu un dārzeņdārzu rudens veltes "atdzīvinājās" Dienas centra klientu rokās, kuri parādīja savu fantāziju un ieguldīja kaut ko īpašu katrā tēlā. Šādu kompozīciju darināšanu ir sociālās rehabilitācijas procesa neatņemama sastāvdaļa, jo tā jau ir ierasta Centra tradīcija un arī viens no veidiem kā ir iespējams attīstīt savu radošo domāšanu. Izstādi var apskatīt Dienas centra aktu zālē līdz oktobra beigām.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.10.2018 12:56