Jaunajā gadā mainījusies sociālo statusu piešķiršanas kārtība

 

Ar 1.janvāri spēkā stājušies valdības noteiktie grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālās palīdzības sniegšanas kārtību valstī, līdzsvarojot šo atbalstu dažādās pašvaldībās. Jaunie nosacījumi ir labvēlīgāki visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, taču Daugavpilī, kur atbalsta apmērs vairākām kategorijām ir lielāks, nekā citviet valstī, virknē gadījumu nedaudz stingrāki kļūs kritēriji, kas ļauj saņemt maznodrošinātās mājsaimniecībastatusu. Tomēr pašvaldībā tiek meklēti risinājumi, lai atbalstītu visus iedzīvotājus, kas nonākuši ekonomiski sarežģītā situācijā.  

Sākot ar šī gada 1.janvāri būtiski pieauga Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI): pirmā vai vienīgā persona mājsaimniecībā līdzšinējo 64 eiro vietā tagad saņems 109 eiro, pērējās personas – 76 eiro.

Praktiski dubultojies arī ienākumu slieksnis trūcīgo statusa noformēšanai: ja līdz šim tas bija 128,06 eiro, tagad pretendēt uz statusa saņemšanu varēs arī tie, kam ienākumu līmenis nepārsniedz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējiem.

Eiropas Atbalsta fonda palīdzība tagad pienākas trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ienākumi nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai 229 eiro (iepriekš - 128,06 eiro trūcīgajiem un 242 eiro maznodrošinātajiem uz katru cilvēku).

Maznodrošinātās mājsaimniecības statusu tagad varēs iegūt tie, kuru ienākums ir ne vairāk par 436 eiro, ja runa ir par pirmo vai vienīgo personu mājsaimniecībā, un  līdz 305 eiro pārējiem ģimenes locekļiem. 2020. gadā šis slieksnis bija  344 eiro uz personu. Pēc 1.janvāra dažos gadījumos maznodrošinātās statusu vairs nevarēs saņemt mājsaimniecības, kurās ir vairāki cilvēki un kopējais ienākums neiekļaujas jaunajos kritērijos. Lai līdzsvarotu šo situāciju, domes deputāti pērnā gada izskaņā palielināja ienākumu slieksni  no 344 līdz 400 eiro uz personu, sniedzot iespēju šādām ģimenēm noformēt statusu līdz jauni noteikumi stāsies spēkā un turpināt saņemt atbalstu arī šogad.

Jauni noteikumi nosaka, ka stingrāk tiks kontrolēti personām piederošie īpašumi un naudas uzkrājumi. Tātad, mājsaimniecībai var piederēt tikai viens īpašums, kurā deklarēti un dzīvo visi tās locekļi, un uzkrājums atbilstoši trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnim.

Iesniegumu maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pagarināšanai vairs nevarēs iesniegt 15 dienas iepriekš, kā tas bija pagājušajā gadā. Statusa periods tiks noteiks no trīs līdz sešiem mēnešiem.

Tāpat  kā agrāk, lai saņemtu statusu vai/un pabalstus, jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda deklarācija. Deklarācija nav jāparaksta, ja tā iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

Sociālais dienests atgādina, ka trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusi, kuru termiņš beidzās ārkārtējās situācijas laikā, automātiski tiek pagarināti līdz 2021.gada 31.martam.

Ja mājsaimniecībai šobrīd ir spēkā esošs maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, bet ienākumu slieksnis ļauj saņemt trūcīgas mājsaimniecības statusu, Mājsaimniecība var negaidīt, kad beigsies esošais statuss un  var vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā ar lūgumu atkārtoti izvērtēt ienākumus un saņemt trūcīgas personas statusu.

Daugavpils pašvaldībā spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.46 paredz arī to, ka sociālo atbalstu var saņemt ne tikai cilvēki, kuriem oficiāli piešķirts maznodrošināto vai trūcīgo statuss, bet arī vairākas citas iedzīvotāju kategorijas, kā arī ikviens daugavpilietis, kas nonācis sarežģītā dzīves situācijā.

Plašāka informācija par izmaiņām statusu piešķiršanas kārtībā un iespējām saņemt sociālo palīdzību apkopota Sociālā dienesta vietnē www.socd.lv. Konsultācijas var saņemt, rakstot uz e-pastu socd@socd.lv, vai zvanot pa tālr. 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.01.2021 08:15