Kādus dokumentus jāpievieno klāt iesniegumam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

  

2021. gadā ir ieviesti jauni, stingrāki un vienoti visai valstij nosacījumi statusu piešķiršanai. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Iesniedzot iesniegumu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai visiem obligāti jāpievieno:  

 •  izdruku no bankas vai pasta norēķinu konta par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 •  rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) pakalpojumu un telekomunikāciju maksājumiem;

Atkarībā no mājsaimniecības tipa un klienta nodarbinātības nepieciešams pievienot dokumentus:

 • dzīvojamās telpas īres līgumu, izņemot gadījuma, ja klients dzīvo 1. pakāpes radinieku īpašumā;
 •  izziņu no mācību iestādes par stipendiju un/vai mācību maksu par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 •  dokumentu par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantijas fonda;
 •  izziņu no darba devēja par ienākumiem no algotā darba;
 • izziņu no darba devēja, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 •  izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
 •  citus dokumentus, kas svarīgi lēmuma pieņemšanai.

Iesniegumu veidlapas var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu. Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8.

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    iesniegumus    attālināti  :   

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt elektroniski caur Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) , Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.07.2021 12:30