Kādus dokumentus jāpievieno klāt Mājokļa pabalsta piešķiršanai

 

Sākot ar 01.07.2021, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr.809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, mainījās Mājokļa pabalsta piešķiršānas kārība un apmēra aprēķināšana.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Dienesta klientiem katru mēnesi statusa periodā līdz mēneša 15. datumam Dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Īres līguma kopija (ja dzīvojamā telpa tiek īrēta un ja īres līgums nav iesniegts SD) un rēķins par īres maksu
 2. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu : 
 • Rēķinu par apsaimniekošanu,
 • Rēķinu par siltumapgādi (A/S “Daugavpils siltums” rēķinus nav jāiesniedz),
 • Rēķinu par kārstā ūdens nodrošināšanu (ja tas nav iekļauts siltumapgādes rēķinā),
 • Rēķinu par ūdens nodrošināšanu, kanalizācijas vai asenizāciju,
 •  Rēķinu par elektroenerģiju,
 • Rēķinu par dabasgāzi vai gāzes balonu,
 •  Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošana (ja tas nav iekļauts īres maksā vai apsaimniekošanu),
 •  Rēķinu par TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojumiem,
 •  Rēķinu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
 •  Rēķinu/pavadzīmi par malkas vai ogļu iegādi.

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv,
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt elektroniski caur Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39 , Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4.
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (LMT tīkls)

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.07.2021 07:35