Kārtējā pārtikas pakas nogādāšana atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti notiks 12.-15. un 26.-29. maijā

 
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.13  “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, sociālās distancēšanās nodrošināšanai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tiek piešķirts atbalsts 30 EUR apmērā mēnesī mantiskā veidā – divas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 15 EUR katra paka, bez personas iesnieguma šādām iedzīvotāju grupām: 

  • atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 EUR un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;
  • atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 EUR un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Sociālais dienests informē, ka pārtikas paku nogādāšana augstākminēto iedzīvotāju grupām dzīvesvietās notiks 12.-15. un 26.-29. maijā Lūgums klientiem atrasties mājās norādītajos datumos, sagaidot atbalsta nogādāšanu.   

Paldies par sapratni!

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.05.2020 08:26