Klienti pozitīvi vērtē sociālas palīdzības pieejamību un apkalpošanas kvalitāti

  2022.g martā-aprīlī tika veikta Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas klientu aptauja. Anketēšanas mērķis bija noskaidrot Daugavpils iedzīvotāju viedokli par sociālās palīdzības pieejamību Daugavpils pilsētā un Sociālās palīdzības nodaļas klientu apkalpošanas kvalitāti. Tika izstrādāta aptaujas ANKETA, aptaujā piedalījās 101 respondents. 

Aptaujas rezultāti.

1. Lielāko daļu aptaujāto (89%) sastāda ilggadējie klienti.

2. Uz jautājumiem par sociālās palīdzības pieejamību un apkalpošanas kvalitāti nav saņemta neviena “Loti slikti” atbilde.

3. 2 klientus (1,98%) neapmierina sociālās palīdzības pieejamība. Skaidrojumi – “nākas stāvēt ārā sliktos laika apstākļos” , “nepatīk stāvēt rindā, neatbild telefoni”.

4. Nav noteiktā viedokļa par sociālās palīdzības pieejamību 14 (13,8%) klientiem.

5. “Drīzāk labi” vai “Ļoti labi” sociālās palīdzības pieejamību novērtē 52 (51,5%)  un  33(32,7%) respondentu attiecīgi. Kopumā sociālās palīdzības pieejamību Daugavpils pilsētā  pozitīvi vērtē 88 (84,2%) aptaujātie.

6. 1 klients (0,98%) nav apmierināts ar apkalpošanas kvalitāti. Skaidrojumi – “Neizskaidro manas tiesības un pienākumus”, “Pieprasa daudz dokumentu” .

7. Nav noteiktā viedokļa par apkalpošanas kvalitāti 4 (3,9%) klientiem.

8.  “Drīzāk labi” vai “Ļoti labi” apkalpošanas kvalitāti novērtē 47 (46,5%)  un  49(48,5%) respondentu attiecīgi. Kopumā apkalpošanas kvalitāti Daugavpils pilsētā  pozitīvi vērtē 96 (95%) aptaujātie.

9.  Apkalpošanu pēc iepriekšējā pieraksta grib saņemt 73 (72,3%) , bet “dzīvas” rindas kārtībā 28 (27,7%) aptaujātie.

10. Aptaujas rezultāti pārliecinoši liecina par to, ka sociālā palīdzība ir pieejama Daugavpils iedzīvotājiem pilnā mērā, un klientu apkalpošana notiek kvalitatīvi un profesionāli.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.06.2022 11:56