Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs augstu novērtēja Daugavpils Sociālā dienesta darbu

 

29.martā Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs darba vizītē apmeklēja Daugavpils pilsētas domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, un pilsētas Sociālo dienestu. R.Spruča vizītes galvenais mērķis bija informācijas ievākšana par Daugavpils aktuālajiem uzdevumiem sociālās palīdzības jomā.

Daugavpils pilsētas domē ar Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru un pilsētas domes vadību tikās arī Saeimas deputātes Inga Goldberga un Janīna Kursīte, kā arī Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalupe” vadītāja Karīna Juhņeviča. Galvenās tēmas, ko apsprieda tikšanās laikā, bija deinstitucionalizācijas procesa īstenošana, cilvēku ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrēšana sabiedrībā, sociālo pabalstu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, sociālā uzņēmējdarbība un Sociālo dienestu darbinieku darba algas palielināšana visā Latvijā. Roberts Spručs augstu novērtēja pilsētas Domes un tās struktūru darbu iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanā.

Sociālajā dienesta notika konstruktīvā saruna par tēmām , kuras ir šobrīd aktuālas gan valsts, gan pašvaldību sociālajā  jomā  . R. Spručam un Saeimas deputātiem tika sniegta izsmeļoša informācija par Sociālā dienesta darba rezultātiem 2018.gadā, par notikumiem, kas ietekmēja šo darbu. Tika apspriesta pašvaldības sociālas jomas darbinieku algu palielināšana, sociālās rehabilitācijas programmu kvalitātes pilnveidošana un attīstība, iespēja Daugavpils Sociālajam dienestam piedalīties valsts programmā ģimenēm, kurās ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem.  Saeimas deputātus Ingu Goldbergu un Janīnu Kursīti ieinteresēja Daugavpils Sociālā dienesta sadarbība ar kolēģiem no Baltkrievijas un viņi solīja atbalstu tās attīstībā.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.04.2019 11:06