LĪDZJŪTĪBA

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam kopā ar Jurija Kezika ģimeni un piederīgajiem, viņu  mūžībā pavadot.  

Jurijs Keziks strādāja Grupu dzīvokļos personām ar garīga rakstura traucējumiem, bija labs paraugs mūsu klientiem, atsaucīgs, smaidīgs un draudzīgs. Labprāt dalījās ar savu dzīves pieredzi. Žēl, ka tik īsu laiku bija kopā ar mums...
Daugavpils pilsētas pašvaldības 
iestāde "Sociālais dienests" 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.09.2019 08:24