Mainīta Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras (SIVA) atbalsta punkta Daugavpilī atrašanās vieta

  20.03.Sociāla dienesta pārstāvji bija uzaicināti piedalīties SIVA atbalsta punkta Daugavpilī telpu atklāšanas pasākumā. SIVA atbalsta punkts Daugavpilī izveidots ar mērķi nodrošināt pakalpojumu pieejamību tuvāk klientu dzīvesvietai. Atbalsta punktā veic profesionālās piemērotības noteikšanu, īsteno profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, sniedz speciālistu konsultācijas, veic prakses un darba vietu apzināšanu, kā arī piedāvā iespēju izmantot datorus.  

      Atbalsta punkta telpas atradīsies Daugavpils Universitātē ,Parādes 1-132.auditorijā.Telpu nomaiņa bija saistīta ar to, ka jaunās telpas ir nodrošinātas ar  vides pieejamības elementiem (pielāgots esošais lifts, uzstādīts pacēlājs personām ar kustību traucējumiem, uz auditoriju numuru plāksnītēm ir informācija braila rakstā).

  SIVA atbalsta punkta Daugavpilī koordinatore S. Sproģe pateicas Sociālajam dienestam par ciešo sadarbību. Sociālais dienests atbalsta SIVA informatīvās kampaņas, kas informē cilvēkus ar īpašam vajadzībām par šo pakalpojuma veidu, sniedz iespēju  SIVA audzēkņiem iziet mācību prakses Sociālā dienesta struktūrvienībās.

           Pasākumā uzrunu teica SIVA direktore I. Jurševska ,Daugavpils Universitātes pārstāvji – direktors Pēteris Kokins, rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš. Klātesošos viesus ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja Dienas centra “Saskarsme” vokālais ansamblis “Sarma”, kā arī pasākuma apmeklētājiem bija iespēja doties ekskursijā pa Daugavpils Universitātes telpām un laboratorijām.

  Dienas centra “Saskarsme” vadītāja  L.Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.03.2019 06:54