Mūsu “Sapnis” piedalījās Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālā Višķos

 

16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notika Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”.  Šajā pasākumā sekmīgi piedalījās Sociālā dienesta Dienas centra “Saskarsme” senioru deju kolektīvs “Sapnis” T. Lapkovskas vadībā. Festivāla goda viešņa bija Labklājības ministre Ramona Petraviča.

Festivālā  piedalījās Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: 4 kori, 24 vokālie ansambļi, 10 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazākumtautību kolektīvi, 23 Eiropas deju kopas, 5 senioru deju kopas, 9 tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, kopā pulcējot ap 1100 dalībnieku.

Tika pārstāvētas 22 pašvaldības: Aglona, Baltinava, Balvi, Dagda, Daugavpils novads un pilsēta, Gulbene, Ilūkste, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzeknes novads un pilsēta, Riebiņi, Rugāji, Varakļāni, Vārkava, Viļaka, Viļāni, Zilupe. 

         Festivālu “Saulei pretī mūžu ejot” atklāja Svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam plkst.17.30 sekoja  dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi. Pēc tām visi interesenti tika aicināti uz senioru kolektīvu Dižkoncertu, ko vadīja aktieris Jānis Jarāns. Koncerta īpašais viesis bija dziedātājs Andris Baltacis. Festivālu noslēdza zaļumballe, ko ieskandināja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris.

Pasākums tika rīkots ar mērķi atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, ka arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

         

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.07.2019 05:56