No 1. jūlija mājokļa pabalstu apmēru nosaka valsts, nevis pašvaldības

 

No 2021.gada 1. jūlija  būtiski izmainījās mājokļa pabalsta piešķiršanas un un mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas kārtība. Ja līdz šim piešķiršana un mājokļa pabalstu apmērus noteica pašvaldības saistošie noteikumi, tad no 1. jūlija pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.. 809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” , izmantojot vienotu pieeju (formulu) valstī  

Šajā formulā tiek ņemtas vērā  valsts noteikta garantētā minimālā ienākuma sliekšņa vērtības (109 eiro pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā), saistītas ar mājokļa  izmantošanu faktiskās mājsaimniecības izmaksas, un mājsaimniecības faktiskie ienākumi. Līdz ar to, mājokļa pabalstu apmērs var mainīties katru mēnesi.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  • ar telekomunikāciju (tālrunis un televīzija) pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Dienesta klientiem būs nepieciešams katru mēnesi statusa periodā līdz 15. datumam Dienestā iesniegt:  aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem. Pabalsts cietā kurināmā iegādei tiks aprēķināts un izmaksāts balstoties uz Dienestā iesniegtu rēķinu/pavadzīmi vai izdevumus apliecinošu dokumentu.

Rēķinus katru dienu var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, kā arī rēķinus var sūtīt elektroniski uz e-pastu rekini@socd.lv .

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.07.2021 13:55