No 2021.g. 1.janvāra mainās ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izsniegšanas nosacījumi

 

01.01.2021. stājas  spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".

Svarīgākais: 

1.     Noteikumu tekstā tiek aizstāts "ģimene" ar vārdu "mājsaimniecība". Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma definīcija: mājsaimniecība — vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

2.     Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām ienākumu līmenis ar 01.01.2021. būs 327 euro (līdz šim bija 242 euro) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 229 euro;

3.     Izziņas par personas atbilstību trūcīgas personas statusam un izziņas, kas apliecina, ka ģimene (persona) atzīta par maznodrošinātu, kuras sociālais dienests ir izsniedzis līdz 2020. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim.

INFOGRAFIKA  ES  ATBALSTA  PAKAS  2021.GADĀ

INFOGRAFIKA  ES  ATBALSTA  PAKAS  ĀRKĀRTĒJĀ  SITUĀCIJĀ  SAKARĀ  AR  COVID-19

Sīkāka informācija  www.atbalstapakas.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.12.2020 14:55