Noritēja "Vecāku skola"

2019. gada 14. jūnijā noslēdzās sociālās rehabilitācijas programma ”Vecāku skola”. Programmu īstenoja Daugavpils pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora psihologiem Ilonu Žodžiku un Alisu Žuravļovu.  “Vecāku skolas” nodarbības ir paredzētas vecākiem, kuri ir motivēti paaugstināt savas zināšanas bērnu audzināšanas jautājumos (tai skaitā vecākiem, kuriem tika pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības).
No 2019. gada 24. maija līdz 2019. gada 14. jūnijam tika novadītas 5 grupas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem. Programmas ietvaros vecākiem tika veicināta izpratne par bērnu emocionālo vajadzību apmierināšanu, par emociju un jūtu atpazīšanu un to izpaušanu sociāli pieņemamā veidā; par pārlieku lielās aprūpes (hiperaprūpes) negatīvajām sekām, kā arī par atbalsta un palīdzības sniegšanu, vienlaikus sekmējot bērna patstāvību; par vardarbības veidiem pret bērnu, to cēloņiem un sekām; par pozitīvas saskarsmes ar bērnu pamatprincipiem, par nevardarbīgām bērna disciplinēšanas metodēm. Dalībniekiem tika sniegtas atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem par bērnu audzināšanu.

Programmas ”Vecāku skolas” īstenošanas laikā dalību pieņēma kopā 10 vecāki. Aizpildot atgriezeniskās saiknes anketas par to, kas patika nodarbībās, dalībnieki savās atsauksmēs atzīmēja sekojošo:

”Aktīvā klausīšana, Es-ziņojumi, daudz noderīgas informācijas, ļoti daudz piemēru, bērna slavēšana, sodīšana. Patika viss. Uzzināju daudz jauna un interesanta, psiholoģi sniedza ļoti noderīgas zināšanas”.

”Patika nodarbības par hiperaprūpi (man tā ir problēma), par bērna patstāvību. Atceros nodarbību par vardarbīgu ģimenē. Ļoti svarīgi – aktīvā klausīšana”.

”Nodarbību laikā man patika dalībnieku aktivitāte, nodarbību vadītāji ļoti pieejamā veidā un prasmīgi pasniedza informāciju. Noderīgi bija uzzināt, kā pareizi rīkoties konkrētajās situācijās ar bērnu”.

”Nodarbībās bija labvēlīga atmosfēra, kas veicināja atklāto saskarsmi. Jaukas pasniedzējas”.

“Uzzināju daudz jauna priekš sevis par sava dēla audzināšanu”.

“Nodarbībās bija daudz noderīga un jauna, interesanti bija par saskarsmi un klausīšanu”.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.06.2019 12:58