NVO “Padome “Varavīksne” atskaites – pārvēlēšanas konference

 

25.03. Dienas centrā “Saskarsme” notika NVO “Padome “Varavīksne” atskaites –pārvēlēšanas konference. Valdes priekšsēdētāja A. Ovčarova sniedza ziņojumu par 4 gadu garumā paveiktajām sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm. Biedrība apvieno 19 pilsētas sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, koordinē to darbību.  

       Sanākot kopā šo gadu garumā sēdēs tika lemti daudzi senioriem aktuāli jautājumi: iesniegti domes deputātiem priekšlikumi senioru dzīves kvalitātes,  vides pieejamības uzlabošanai. Seniori allaž atbalstījuši pilsētas organizētās aktivitātes: Pilsētas svētkus, Ziemassvētku skrējienus, aktīvi starppaaudžu pasākumu organizatori. Galvenais biedrības mērķis ir un paliek savu līdzcilvēku atbalstīšana. Biedrība katru gadu organizē labdarības akciju “Sniedz roku tuvākajam” .

          Konferencē piedalījās Daugavpils domes pārstāvji: Sociālo lietu  komitejas priekšsēdētājs R. Eigims, Lietu pārvaldniece Ž. Kobzeva, Sociālā dienesta E-pakalpojumu un sabiedrisko attiecību speciāliste M. Gorkina. Domes pārstāvji pateicās par  senioru aktīvo iesaistīšanos pilsētas dzīvē. Sociālā dienesta pārstāve. M. Gorkina pasniedza Sociālā dienesta Pateicības rakstu par aktīvu, atbildīgu darbu sabiedrības labā NVO “Padome “Varavīksne” priekšsēdētājai A. Ovčarovai .

      Dienas centrā “Saskarsme” L.Gadzāne.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.03.2019 06:20