Par bērnu ēdināšanu vasaras periodā

 

Saņemt bezmaksas ēdināšanu vasarā ir tiesības bērniem :

 • no mājsaimniecībām ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu
 • no daudzbērnu ģimenēm, ja  vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru daudzbērnu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
 • no ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.
 • no ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Šogad bērnu ēdināšana vasaras  brīvlaikā tiks organizēta 10. vidusskolā un Centra vidusskolā  no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Sakarā ar COVID-19 izplatību un noteiktiem ierobežojumiem, uz vietas ēst nedrīkst, līdz ar to klientiem jāierodas ar saviem konteineriem ēdienam.

Bērna vecākam ir jāvēršas Dienestā ar IESNIEGUMU

Klientiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātas/trūcīgas mājsaimniecības statuss, kurš ir derīgs  līdz 30.06.2021.,  31.07.2021. vai līdz 31.08.2021. ir iespēja iesniegt iesniegumu jau tagad.

 

Tiem, kuriem statuss beigsies 31.05.2021.,  ir nepieciešams  iesniegt IESNIEGUMU  statusa noformēšanai sākot ar 01.06.2021.

Iedzīvotājiem ierodoties uz pieņemšanu jālieto sejas maska/aizsegs!

 Iesniegumu veidlapas var saņemt jau tagad: 

 • Lāčplēša ielā 39,
 • Vienības ielā 8,
 • Liepājas ielā 4

Klientu apkalpošanas punktu darba laiks:

 • pirmdienās no plkst. 8.00- 12.00, 12.30- 16.30
 • otrdienās, trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00,  12.30-15.30
 • ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00

Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un  iesniegt    iesniegumus    attālināti  :   

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) , Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.05.2021 11:45