Par garantijas vēstulēm ēdināšanas bērnu vasaras nometnēs apmaksai

 

Saņemt bezmaksas ēdināšanu vasaras nometnēs ir tiesības bērniem :  

  • no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu
  • no daudzbērnu ģimenēm, ja  vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru daudzbērnu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
  • no ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.   

 Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests apmaksā tikai ēdināšanas pakalpojumu! 

Bērna vecākam ir jāvēršas Dienestā un jāuzrāda:

  • personas apliecinošs dokuments
  • pieteikuma vēstule par bērna reģistrāciju vasaras nometnei
  • Izdevumu apliecinošs dokuments, kurā norādīts nometnes nosaukums, bērna vārds, uzvārds un personas kods (ja ir jau veikta apmaksa)
  • Jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt bērna ēdināšanu vasaras nometnē

Dienests sagatavo un elektroniski nosūta rakstveida apstiprinājumu par bērna ēdināšanas apmaksu Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta  Jaunatnes nodaļas vadītājai.

Ceļazīme  ir jāapmaksā ar pārskaitījumu caur internetbanku vai banku norādot – nometnes nosaukumu, bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

Ar izdrukātu maksājumu uzdevumu OBLIGĀTI ir jāatnāk uz Jaunatnes nodaļu (Saules ielā 5a) un jāizņem nometnes ceļazīmi. 

Jūnija maiņas nometne ir jāapmaksā un dokumenti jānoformē līdz 2. maijam! 
Jūlija maiņas nometne ir jāapmaksā un dokumenti jānoformē līdz 6. jūnijam! 
Augusta maiņas nometne ir jāapmaksā un dokumenti jānoformē līdz 4. jūlijam! 

Bankas rekvizīti 
Daugavpils pilsētas dome 
Reģ. LV90000077325 
K. Valdemāra iela 1, Daugavpils 
Citadel banka LV77PARX0000850062860 
SEB LV10UNLA0005011130526 
Swedbanka LV69HABA0001402041250 

 


Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.04.2019 08:30