Par Sociālā dienesta darbu pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

 

Sociālās palīdzības nodaļa Lāčplēša ielā 39 un Vienības ielā 8, Daugavpilī, veic klientu pieņemšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Sociālās palīdzības nodaļas Klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā 28, Daugavpilī, veic klientu pieņemšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, apkalpojot Sociālās mājas, Sociālās patversmes, Nakts patversmes, Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus.

Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4 klientu pieņemšanu klātienē neveic.

Tālruni saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu: 654-49907, 654-49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls), bezmaksas tālrunis  80006966.

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
Dienas centrs “Saskarsme” sniedz sociālos pakalpojumus ierobežotā apjomā.
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem sociālos pakalpojumus nesniedz
Aprūpe mājās birojs sniedz pakalpojumus, iespēju robežās samazinot aprūpes mājās klientu apmeklējumu skaitu, ņemot vērā noteikto aprūpes līmeni
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
ceturtdienās            8.00 -12.00, 13.00-16.00
piektdienās             klientu pieņemšana nenotiek

Apmeklētāju ievērībai:

  • Klienti telpās tiks ielaisti pieraksta kārtībā
  • Ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika
  • Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci
  • Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.
  • Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās)

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e-pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTADEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Nepieciešamības gadījumā, dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formatā var atstāt Sociālā dienesta telpā dokumentu pieņemšanas kastēs Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) un Vienības ielā 8.Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.06.2020 07:35