Par Sociālā dienesta vadības un speciālistu apmeklētāju pieņemšanas kārtību un laiku

Nodrošinot Valsts likumdošanas prasību ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības periodā, ir noteikts sekojošs Sociālā dienesta vadības un speciālistu pieņemšanas laiks: 

  • Dienesta vadītāja apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējā pieraksta katru otrdienu darba dienās, laikā no 13.00 līdz 16.00;
  • Dienesta vadītājas vietniece apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējā pieraksta katru trešdienu darba dienās, laikā no 13.00 līdz 16.00;
  • Dienesta nodaļu/sektoru vadītāji apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējā pieraksta šādos laikos:

¯         Dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītājs vai viņa prombūtnē – persona, kura pilda vadītāja pienākumus - katru otrdienu darba dienās, laikā no 8.30 līdz 12.00;

¯         Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs vai viņa prombūtnē – persona, kura pilda vadītāja pienākumus - katru pirmdienu darba dienās, laikā no 8.30 līdz 12.00;

¯         Dienesta Juridiskā sektora juristi - katru trešdienu darba dienās, laikā no 8.30 līdz 12.00. Bez tam, konsultācijas tiek nodrošinātas katru darba dienu attālināti, nepieciešamības gadījumā pēc konsultēšanas, ja ir jāsagatavo pieteikums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai Juridiskās palīdzības administrācijā, pieteikums Uzturlīdzekļu fondam vai sociālā dzīvokļa īres jautājumos - pieņemšana notiek klātienē, pieņemšanas laikā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.07.2021 11:52