Par Ziemassvētku dāvanu komplektu izsniegšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”  kopā ar sadarbības partneriem organizēja Ziemassvētku  pasākumus  bērniem  no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērniem ar invaliditāti,  bērniem  no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm.  Saņemot dāvanu no Sociālā dienesta,  bērni varēs arī  izjust  svētku gaisotni,  noskatīties  interesantu un jautru izrādi, sazināties ar vienaudžiem un tikties ar Ziemassvētku Vecīti.

Datums, laiks

Pasākums

Klientu kategorijas

Vieta

15.12

plkst. 11.00

Sociālo pakalpojumu aģentūras (SPA) Ziemassvētku pasākums  (ar dāvanām no SD)

Bērni no audžuģimenēm

Daugavpils Universitātes aktu zāle, Vienības ielā 13

19.12.2018.,

plkst. 10.00

BJC Jaunības Jaungada  izrāde (ar dāvanām no SD).

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērni ar invaliditāti,  no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm

DU lielā zāle,

Parādes ielā 1.

19.12.2018.,

plkst. 14.00

BJC Jaunības Jaungada  izrāde (ar dāvanām no SD).

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērni ar invaliditāti,  no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm

DU lielā zāle,

Parādes ielā 1.

19.12.2018.,

plkst. 17.00

BJC Jaunības Jaungada  izrāde (ar dāvanām no SD).

Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, bērni ar invaliditāti,  no audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm

DU lielā zāle,

Parādes ielā 1.

Ielūgumus uz šiem pasākumiem bērnu līdz 14 gadiem (ieskaitot) bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji var saņemt:

  • Bērniem no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās  vai maznodrošinātās  ģimenes (personas) statuss – Lāčplēša ielā 39, Liepājas ielā 4, Vienības ielā 8, (13. un 17.kabinetos), Šaurā ielā 28 (Ķimiķu mikrorajona iedzīvotājiem) .
  • Bērniem ar invaliditāti un bērnu, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe - Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorā (K.Valdemāra ielā 13, 1. stāvs)

Sākot ar 20.decembri  līdz 31.janvārim  dāvanas  bērniem varēs saņemt Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektorā (Vienības ielā 8, 13.kab.) un Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorā (K.Valdemāra ielā 13, 1. stāvs)

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka līdz 2019. gada 31.janvārim notiks dāvanu komplektu izsniegšana arī šādiem klientu kategorijām:

  • guļošām personām ar invaliditāti - saldumu un pārtikas komplektus izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm (Vienības ielā 8, 11. kab);
  • personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums pārtikas komplektus izsniedz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Aprūpes mājās birojā (Vienības ielā 8, 12. kab);

  Gadījumā, ja klients nevar patstāvīgi saņemt dāvanu komplektu, saņēmējam nepieciešams uzrādīt šādus dokumentus: dokumentus, kas apliecina saņēmēja tiesības saņemt dāvanu klienta vietā un personu apliecinošo dokumentu. Gadījumā, ja klienta nav sarakstā, dāvanu var saņemt Sociālajā dienestā pēc sociālo darbinieku  izsniegta norīkojuma.

Klientus pieņem pēc šāda grafika :

Pirmdiena:     8.00-12.00; 13.00-17.30

Otrdiena:       8.00-12.00; 13.00-16.30

Trešdiena:     8.00-12.00; 13.00-16.30

Ceturtdiena:   8.00-12.00; 13.00-16.30

Piektdiena:    8.00 до 12.00 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.12.2018 13:15