Pašvaldība palīdzēs ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti.

 

2019.gada 2.februārī stājās spēkā  grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 46. “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām  ”, saskaņā ar kuriem tiek ieviests jauns materiālā atbalsta veids : ģimenēm /personām,  kuru aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti, tehnisko līdzekļu iegādei un remontam.

 Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir valodas attīstības aizture, un nepieciešama ilgstoša rehabilitācija. Bet papildus rehabilitācijai ir ikdienas vajadzības,  tādas kā  speciālās baterijas un tehnisko ierīču remonts. Šīs izmaksas ir diezgan nozīmīgās, piemērām, speciālo bateriju  iegādei ir nepieciešami aptuveni 180 euro gadā, bet dzirdes aparāta detaļu nomaiņa un remonts var izmaksāt līdz 300-350 euro gadā.

 Mazinot invaliditātes sekas bērniem ar dzirdes invaliditāti, tiek paredzēts jauns atbalsta veids – ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti  būs tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 euro kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.  

Aicinam ģimenes, kurās ir bērni ar dzirdes invaliditāti, vērsties Sociālajā dienestā pēc dotā veida atbalsta!

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  un apkalpošanas  punktā   Liepājas ielā 4  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie 
                                           konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-
                                           49907 
vai 654-49908)

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.02.2019 12:18