Pašvaldība sniegs Daugavpils iedzīvotājiem plašāku palīdzību krīzes situācijās

 

09.04.2019. stājās  grozījumi Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti". Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka neizvērtējot ģimenes /personas ienākumus,  Sociālais dienests var piešķirt pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos palielinātā apmērā  – līdz 3000 euro  vienai ģimenei/personai (agrāk bija līdz 1500 euro).   Grozījumi  paplašina iespējas saņemt  pabalstu krīzes situācijās, kas notika  no ģimenes/personas  gribas neatkarīgu apstākļu dēļ . Turpmāk varēs saņemt palīdzību no pašvaldības , ja ģimenei/personai notika zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve , kā arī citos gadījumos, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Nokļūstot šāda veida krīzes situācijas, Daugavpils iedzīvotāji varēs saņemt palīdzību  līdz 1500 eiro vienai ģimeni/ personai. Jauninājums ir tas, ka šī palīdzība paredz arī psihosociālu atbalstu, piemēram, psihologa, psihiatra, psihoterapeita, ģimenes terapeita pakalpojumi.

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

  • pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;
  • pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;
  • pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību;
  • psihosociālās palīdzības izdevumu apmēru

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39 ,apkalpošanas  punktos   Liepājas ielā 4 un Šaurā 28  klientus pieņem  pēc šāda grafika : 

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Piektdiena    8.00 -12.00   (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie konsultanta  klātienē vai pa tālr.  654-49907 vai 654-49908)

Pēdējās izmaiņas veiktas: 09.04.2019 07:05