Pašvaldība un LNS Daugavpils biedrība veiksmīgi sadarbojas

 

Starptautiskās Nedzirdīgo nedēļas ietvaros , kura notiek  20. – 26.septembrī, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova un Sociālā dienesta pārstāve, sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Gorkina apmeklēja Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālo biedrību. Tikšanās laikā Biedrības priekšsēdētāja Elvīra Čaika un valdes locekle Regīna Radkeviča pastāstīja par biedrības vēsturi un aktivitātēm, dažādiem projektiem , kuros piedalījās un plāno piedalīties Biedrība. E.Čaika izteica lielu pateicību Daugavpils pašvaldībai un Sociālajam dienestam par ilggadējo atbalstu un sadarbību. Savukārt, N.Kožanova pateicās Biedrībai par lielu un nozīmīgu sabiedrisko darbu un rūpēm par saviem biedriem, piedāvāja attīstīt sadarbību atī ar Daugavpils pašvaldības iestādi “Krievu kultūras centrs”. 2022. gadā 8.jūnija LNS Daugavpils biedrībai apritēs 75 gadi, un Pilsētas svētku programmā tiks iekļauti jubilejas pasākumi.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.09.2021 08:02