Pašvaldības sociālo palīdzību ārkārtējās situācijas laikā saņēmuši vairāki simti daugavpiliešu (VIDEO)

Lai atbalstītu daugavpiliešus Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā, aprīļa sākumā bija pieņemti Domes saistošie noteikumi, kas paredz materiālu un finansiālu atbalstu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Nepilna mēneša laikā vairāki simti cilvēku ar Sociālā dienesta starpniecību saņēma no pašvaldības pārtikas pakas un finansiālu atbalstu krīzes situācijā. 

Atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 200 euro un ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pienākas divas pārtikas pakas mēnesī. Katras pakas vērtība ir 15 euro. Atbalstot vietējos uzņēmējus, priekšroka bija dota viņu ražotajai produkcijai. Sociālā dienesta darbinieki  telefoniski sazinās ar katru saņēmēju un informē par piegādes datumiem. Ierodoties pie klienta, dienesta darbinieks uzrāda savu apliecību. Kopumā aprīlī piegādātas 545 pārtikas pakas. Sociālajā dienestā norāda, ka saņēmēji bija gandarīti ar to saturu, bet vēl vairāk – ar to, ka par viņiem rūpējas.

Jautājumus, kas ir saistīti tieši ar pārtikas paku piegādi, iedzīvotāji var noskaidrot, zvanot uz tālruņa numuriem 28819043, 65440911.

Daugavpilieši, kas krīzes situācijā zaudēja ienākumu avotu un nesaņem kompensāciju no valsts, nespēj pašu spēkiem segt papildus izdevumus, atrodoties obligātā pašizolācijā, vai zaudēja iztikas līdzekļus, esot karantīnā, var pretendēt uz finansiālu pabalstu 150 euro mēnesī trīs mēnešu periodā ar piemaksu 50 euro mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu. Šobrīd Sociālajā dienestā ir saņemti 178 šādi iesniegumi: 109 gadījumos pabalsts izmaksāts, 10 gadījumos ir atteikts, pārējos izskata. Iesniegumam jāpievieno apstiprinošus dokumentus: lidojuma aviobiļetes kopiju, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu u.c. Katru gadījumu izskata individuāli. Visbiežāk par atteikumu saņemšanas iemeslu kļuva tas, ka personas jau pirms ārkārtējās situācijas noteikšanas pēc pašu iniciatīvas ir pārtraukušas darba attiecības, tām ir līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai (uzkrājumi) vai regulāri ienākumi, piemēram, pensija.

Daugavpils Sociālais dienests atgādina, ka joprojām ir spēkā arī Domes saistošie noteikumi, kas paredz atbalstu neparedzētos gadījumos un krīzes situācijās, kas nav tiešā veidā saistītas ar Covid-19 izplatības radītām sekām. Ja Daugavpilī deklarētai personai rodas materiālās vai sociālās problēmas, aicinām sazināties ar Sociālo Dienestu pa tālruņiem 65449907, 65449908, 22814696, bezmaksas tālruņa numurs 80006966. Katru situāciju izskatīs individuāli, rodot risinājumu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.05.2020 06:00