Plašākās sociālās aprūpes iespējas bērniem ar invaliditāti DI projekta ietvaros

Sociālais dienests informē, ka projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros bērni, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, var saņemt bezmaksas aprūpes pakalpojumu, kas paredz:  

-          aprūpi bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;

-          aprūpi bērniem no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Aprūpes pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

            Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, aicinām vecākus vai citus likumiskos pārstāvjus, kuru bērniem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, no 2019.gada 8.jūlija vērsties sociālajā dienestā Vienības ielā 8, Daugavpilī, 15 kabinetā pie speciālista deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai Elitas Kuzminas, tālr.65440919, mob.tālr.20275907.

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.06.2019 10:57