Programma ”Vecāku skola”

 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors organizē programmu ”Vecāku skola”, kura paredzētā, galvenokārt, vecākiem, kuriem ir grūtības bērnu aizgādības tiesību realizācijā.  

Visa gada garumā vecāki piedalīsies grupas nodarbībās, kuras vadīs attiecīgi speciālisti – psihologs, sociālie darbinieki, medmāsa, bērnu neformālās izglītības speciālisti. Grupas nodarbību mērķis – attīstīt vecāku spējas, prasmes  un zināšanās bērnu audzināšanā un palīdzēt bērniem izaugt ģimenes vidē laimīgiem un prātīgiem, mazināt vecāku sociālo izolāciju.

Programma iekļauj sevī 7 nodarbības par sekojošām tēmām: likumi un robežas ģimenē, saskarsme ar bērniem, vardarbībā ģimenē pret bērnu, rūpēšanās par bērnu veselību, higiēniskas prasības, informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, bērnu neformālā izglītība.

Programma “Vecāku skola“ norisināsies 7 nedēļu garumā – viena nodarbība reizi nedēļā, sākot no 01.03.2018., plkst. 13:00 pēc adreses Vienības iela 8, 16. kabinets.  Vienas nodarbības ilgums – līdz 120 minūtēm.

”Vecāku skola” norisināsies 2 reizes gadā (marts-aprīlis, oktobris-novembris). Kopējais dalībnieku skaits programmā sastādīs 10-12 cilvēki vienā grupā. 

     ”Vecāku skolas” programma pastāvīgi tiks pilnveidota: turpmāk programmā būs iekļautas jaunas darba formas ar ģimenēm, metodes un tehnikas.

      Programmas finansējums tiks nodrošināts no Sociālā dienesta  līdzekļiem.

”Vecāku skolas” grupas nodarbību norisināšanas grafiks (marts – aprīlis)

1. nodarbība:

01.03.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (ceturtdiena);

2. nodarbība:

09.03.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (piektdiena);

3. nodarbība:

16.03.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (piektdiena);

4. nodarbība:

23.03.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (piektdiena);

5. nodarbība:

29.03.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (ceturtdiena – Pirmssvētku darba diena);

6. nodarbība:

06.04.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (piektdiena);

7. nodarbība:

13.04.2018., plkst.: 13:00 – 15:00 (piektdiena).

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.03.2018 06:26