Projekta ietvaros Dienas centrā “Saskarsme” sākusies apmācību programma “Psihoemocionālo mācību pasākumu organizēšana”.

Projekta Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)” ietvaros, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centrā “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils) sākusies apmācību programma “Psihoemocionālo mācību pasākumu organizēšana”, kuru vada Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes „Mācību centrs plus” psiholoģe Ērika Skladova.

      Klienti pandēmijas laikā izjutuši lielus socializēšanās ierobežojumus. Pateicoties psihologa nodarbībām, viņi atzīst, ka sākuši atplaukt un spēj uzturēt šī laika  emocionālo spriedzi . 1.aprīļa nodarbību dalībnieki veltījuši Joku dienai :

https://www.facebook.com/100073595584281/posts/160415816421604/

     Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014.-2020.gadam  programmas ietvaros. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups-in-zarasai-daugavpils-cross-border-region-through-development-of-integrated-social-care-network/

Projekta kopējās izmaksas: 705 810,00 euro, t.sk.:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% - 230 829,40 euro;

Dienas centra  “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne

 

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.04.2022 11:14