Sabiedriskajās pirtīs pieejami tikai dušu pakalpojumi

 

SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” informē,  ka pamatojoties uz grozījumiem MK 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pirtis Tautas ielā 60, Sēlijas ielā 18 ir slēgtas no 13.11.02020. līdz valdības noteikto ierobežojumu noņemšanai.

Pirts (duša) pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta tikai Stacijas ielā 63  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.:22001161):

  • Sociālā dienesta klientiem ar Dienesta izsniegtajiem apmeklēšanas taloniem.
  • citiem pilsētas iedzīvotājiem par maksu.

Sociālais dienests atgādina, ka atbalsts pirts izdevumu segšanai ir tiesības saņemt  šādām mājsaimniecībām, šādā apmērā: 

  • vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;
  • vientuļai, 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;
  • 75 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;
  • daudzbērnu ģimenei, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī.
  • trūcīgai mājsaimniecībai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas, piešķir 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā;
  • personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – 50 % apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā Dienesta norādītajā pirtī;
  • personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas – 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā.

Laika periodā no 01.01.2021.līdz 30.06.2021 Sociālās palīdzības nodaļā tika saņemti 462  iesniegumi atbalstam pirts izdevumu segšanai un izsniegti 3329 taloni - norīkojumi pirts apmeklēšanai.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.07.2021 12:55