Sociālā dienesta klientu ievērībai!

 

Sociālais dienests atgādina:  sakara ar situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatīšanu,  klientu pieņemšana notiek  tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Papildus klientu pieņemšanai klātienē, iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti - elektroniski, pa pastu vai atstājot iesniegumus, atskaites, rēķinus un citus dokumentus speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses), Vienības ielā 8 un klientu pieņemšanas punktā  Šaurā ielā 28.  

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot nepamatotas rindas pie Dienesta ārdurvīm. 

Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).

Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos.
 
Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību un veselību!

Pateicamies par sapratni!

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.11.2020 13:18