Sociālais dienests izsniegs jaungada dāvanas līdz 28. janvārim

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” atgādina, ka  līdz 2021. gada 31.janvārim  Liepājas ielā 4  notiek jaungada dāvanu komplektu izsniegšana šādām klientu kategorijām:   

 • bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;
 • bērniem ar invaliditāti;
 • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
 • gulošām personām ar invaliditāti 
 • personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums 

Saņemot dāvanu, līdzi jāņem dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • personām ar trūcīgo/maznodrošināto statusu- izziņu par statusa esamību
 • bērnu invalīdu vecākiem - bērnu invaliditātes apliecību;
 • aizbildņiem - bāriņtiesas lēmumu.
 • gulošo personu ar invaliditāti pārstāvjiem - savu personu apliecinošo dokumentu un klienta personu apliecinošu dokumentu. 

Līdz  2021.g  28.janvārim  Liepājas ielā 4 dāvanu izsniegšana notiks:

 • pirmdienās             8.00 -16.00
 • otrdienās               8.00 -16.00
 • trešdienās              8.00 -16.00
 • ceturtdienās           8.00 -16.00

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.01.2021 11:46