Sociālais dienests sadarbojas ar Resursu centru "ZELDA"

   Jau vairāk kā gadu Daugavpils sociālā dienesta dienas centrs “Saskarsme” sadarbojas ar Resursu centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem “ZELDA”, piedāvājot savas telpas ar drauzdīgu atmosfēru atbalsta personas pakalpojuma realizēšanai. Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā laika pomsā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim. Izmēģinājumprojektu realizē biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Pirmā tikšanās dienas centrā kopā ar sociālā dienesta pārstāvjiem bija notikusi 2018.gada 7.februārī. Dienas centra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Resursu centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem “ZELDA” atbalsta personu Nadeždu Ezīti un uzdot visus interesējošus jautājumus par šo bezmaksas pakalpojumu. Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Dotajā brīdī šo pakalpojumu izmanto 5 dienas centra apmeklētāji un saņem atbalstu lēmumu pieņemšanā šādās jomās: juridiskā palīdzība, finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi), ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība, veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam), sociālās aprūpes joma, atbalsta loka veidošana.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.02.2019 06:55